גודל גופן
عربي English Русский חפש   קהלי יעד טפסים תשלומים שירותים יחידות  אודות המשרד 
חיפוש טפסים ותשלומים
 
 
נושאים
יחידות
טפסים מקוונים טפסים להדפסה : מקרא
 
בחינות והתמחות
 
יומן עבודה חודשי למתמחה בשמאות מקרקעין
דין וחשבון תלת חודשי של המאמן
בקשה לאישור גמר התמחות
בקשה לפטור מבחינות
בקשה להירשם לבחינה
הנחיות לנבחן
 
  עוד 
ללא נושא
 
הודעה על הארכת רישום משכון
חזרה מהסכמה לאיסוף ולמסירת נתונים חיוביים בדו"ח אשראי
הסכמה לאיסוף ולמסירת נתונים חיוביים בדו"ח אשראי
 
   
עדכון נתונים
 
נספח א' להודעת משכון - נושים/חייבים נוספים
הודעת העברה (טופס 7)
הודעה על שינוי פרטי משכון
הודעת רישום משכון
הודעה על ביטול משכון
הודעה על הוספת מספר רישוי
 
  עוד 
עמותות, הקדשות וחברות לתועלת הציבור
 
אישור ניהול תקין להקדש ציבורי
נסח רישום מפנקס ההקדשות / חברות לתועלת הציבור
כתב הסכמה לתאגיד המבקש לכהן כנאמן בהקדש ציבורי
תצהיר דירקטורים בחברה לתועלת הציבור
דו"ח כספי להקדש ציבורי שמחזור הכנסותיו השנתיות הן עד 80 אלף ש"ח
דו"ח כספי על ניהול קרן גמ"ח
 
  עוד 
פניות ותלונות
 
טופס משוב למקבל שירות
טופס משוב - שירותים מקוונים
טופס תלונה / פנייה לרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע
טופס תלונה / פנייה לרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע
טופס תלונה לנציבות תלונות הציבור על שופטים
 
   
רישיונות, מינויים והסמכות
 
בקשה להירשם בפנקס שמאי המקרקעין
טופס בקשה לרישום מאגר מידע
 
   
 
תנאי שימוש כל הזכויות שמורות © copyright 2002
שער הממשלה מפת אתר צור קשר אודות המשרד דף ראשי