הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

 
​בשלהי שנות השישים החל היועץ המשפטי לממשלה דאז, לימים נשיא בית המשפט העליון מאיר שמגר, בפרסום הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, ואלה היו לאורך השנים לאוגדנים, שנוספו אליהם תדיר הנחיות חדשות על-ידי היועצים המשפטיים שלאחריו.

​בשנת 2003 נעשתה עבודת עדכון מקיפה, במהלכה נבדקו כלל הנחיות היועץ המשפטי לממשלה הקיימות. חלק מההנחיות עודכנו, והנחיות אחרות, שנושנו וחלפה שעתן - הוסרו. כן, הונהגה שיטת מספור חדשה להנחיות.

יודגש, כי רק ההנחיות המופיעות להלן נחשבות להנחיות היועץ המשפטי לממשלה. הנחיות שהיו קיימות בעבר והוסרו מן הקובץ, נחשבות להנחיות "היסטוריות", ואין להסתמך עליהן כעל הנחיות היועץ. ניתן לעיין בהנחיות ההיסטוריות, לצרכי מחקר ותיעוד, תחת הכותרת "הנחיות היועץ המשפטי לממשלה - היסטוריה", המופיעה בעמוד הראשי של אתר היועץ המשפטי לממשלה.

 


האתר בבניה, יכול שחלק מההנחיות לא יהיו מעודכנות, עמכם הסליחה.


בכל בעיה יש לפנות בכתב ללשכת היועץ המשפטי לממשלה

 

 

חיפוש טפסים
תוצאות 10-1 מתוך 218 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 218 תוצאות
מספר הנחיהממויין לפי מספר הנחיה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדפרקממויין לפי פרק בסדר יורדפרקי משנהממויין לפי פרקי משנה בסדר יורדקובץ  
​7.1002הפעלת הליכי גבייה מנהליים לפי פקודת המסים (גביה)מסיםמסיםקובץ PDF
​7.1001חוק המכס הבלו ומס הקניה (ביטול פטור מיוחד), התשי"ז-1957 - תחולתו על הסוכנות היהודיתמסיםמסיםקובץ PDF
​7.1000פטור ממכס לטובין שיובאו לשימוש נשיא המדינה מסיםמסיםקובץ PDF
​1.1903טיפול בתלונות בנוגע לתעמולה אסורה משפט מנהליממשלה; ממשלה: בחירותקובץ PDF
​1.0000תפקידי היועץ המשפטי לממשלה משפט מנהליעקרונות כללייםקובץ PDF
​1.0001חובת התייעצות מכוח חוק משפט מנהליעקרונות כללייםקובץ PDF
​1.0002הנחיות מנהליותמשפט מנהליעקרונות כללייםקובץ PDF
​1.1104שר בלי תיק - שר ללא אחריות לתחום פעולהמשפט מנהליממשלה: שרים; ממשלהקובץ PDF
​1.1401סדר היום של הממשלה ושל ועדות השרים עם כינון ממשלה חדשהמשפט מנהליממשלה: רציפות הממשלה וסמכויותיה; ממשלהקובץ PDF
​1.1451אחריות שרים לביצוע חוק (חוק מינהל מקרקעי ישראל)משפט מנהליממשלה: רציפות הממשלה וסמכויותיה; ממשלהקובץ PDF