טיוטות נהלים

 
|09/06/2016 |

היחידה הממשלתית לחופש המידע מוציאה את טיוטות נהליה להערות הציבור.​

נוהל סיווג בקשות חופש מידע​נועד לסייע לממונה, ולרשות הציבורית בה הוא פועל, לנתב בקשות למידע למסלול הטיפול הראוי, תוך יצירת אחידות בטיפול בבקשות חופש מידע בין הרשויות הציבוריות. 


התיקון המוצע מתייחס לשאלה כיצד על הרשות לנהוג במקרה של בקשת נאשם המוגשת לפי חוק חופש המידע לקבלת חומרים לצורך ההליך הפלילי.​

תיקון הנוהל בא לאור האמור בפסק הדין בעע"מ 2668/15​ משרד המשפטים נ' פרופ' הלל וייס, שהתייחס לשאלת המסלול המתאים לקבלת חומרים מסוג זה.​


הערות על הנוהל ניתן להעביר עד ליום ה', כ"ד סיון תשע"ו, 30/06/2016 באמצעות דוא"ל: foiu@justice.gov.il.


  • ​התיקונים בנוהל מסומנים באדום