טיוטות נהלים

 
היחידה הממשלתית לחופש המידע מוציאה את טיוטות נהליה להערות הציבור.​​