טיוטות נהלים

 
היחידה הממשלתית לחופש המידע מוציאה את טיוטות נהליה להערות הציבור.​​

נוהל פרסום דף חופש מידע באינט​רנטנכתב במטרה לקבוע דרישות סף לתצורה של דפי האינטרנט העוסקים בחוק חופש המידע באתרים הרשמיים של משרדי הממשלה ויחידות הסמך. 
 

הערות על הנוהל ניתן להעביר עד יום רביעי י"א בתמוז, ה- 5/7/2016 באמצעות כתובת דוא"ל: foiu@justice.gov.il