מידע על תלונות בבירור היחידה

 
​בדף זה, מוצגות התלונות שהועברו לטיפול היחידה לחופש מידע, בהתאם לסמכותה מכח סעיף 7 להחלטת הממשלה. לפיכך, מוצגים בדף זה רק תלונות הנוגעות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.  ​​​​

  • נתונים אודות פניות אחרות המגיעות ליחידה, יפורסמו בדו"ח השנתי אשר יוגש לממשלה אודות יישום חוק חופש המידע. 
איתור פניות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

פניות אחרונות 

תוצאות 10-1 מתוך 718 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 718 תוצאות
תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדנילוןממויין לפי נילון בסדר יורדמתלונןממויין לפי מתלונן בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדהחלטהממויין לפי החלטה בסדר יורד
05-03-2018מענה במועדמשרד הבינוי והשיכוןהתנועה לחופש המידע

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד בעניין התקשרויות רגישות עם ספקים. לאחר הגשת התלונה שלח הנילון מענה לבקשה.​

הטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי
05-03-2018מענה במועדמשטרת ישראלפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד בעניין הרחקת אנשים מהר הבית. הבירור העלה כי, הנילונה שלחה מענה במועד אך המתלונן לא שם לב לכך.​

נמצא כי התלונה אינה מוצדקת
28-02-2018מענה במועדמשרד החינוךפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד בעניין קבלת התנגדות צד ג'. לאחר הגשת התלונה שלח הנילון מענה לבקשה.​

הטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי
12-02-2018משטרת ישראלפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשת לקבלת מידע על סך כל ההחרמות שנערכו במשטרה בשנת 2015-2017.​

08-02-2018משרד התחבורהפרטי

תלונה בטענה לאי קבלת מענה במועד בעניין קבלת מידע לתמרור מספר 149 התקני תנועה ובטיחות. ​

07-02-2018משרד הרווחהפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשת קבלת מענה בעניין החלטת ממשלה 1775.

06-02-2018משרד הרווחהפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד בעניין הודעה על סכסוך עבודה או שביתה.​

31-01-2018משרד הרווחהפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשת לקבלת מידע על התנהלות משרד הרווחה מול נכים במעון הנכים.​

30-01-2018משרד האוצרפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשת לקבלת מידע בעניין הסכמים קיבוציים בנושא גמול השתלמות. הבירור העלה כי הנילון שלח מענה לבקשה.​

נמצא כי התלונה אינה מוצדקת
30-01-2018משרד המשפטיםפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה לקבלת מידע בעניין פירוט משוב לפניות לקוחות מחלקת ייעוץ וחקיקה.​

מקרא:
התלונה מוצדקתהתלונה מוצדקתהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה אינה מוצדקתהתלונה אינה מוצדקת
הטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול הופסק לאור תיקון הליקויהטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי