מידע על תלונות בבירור היחידה

 
​בדף זה, מוצגות התלונות שהועברו לטיפול היחידה לחופש מידע, בהתאם לסמכותה מכח סעיף 7 להחלטת הממשלה. לפיכך, מוצגים בדף זה רק תלונות הנוגעות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.  ​​​​

  • נתונים אודות פניות אחרות המגיעות ליחידה, יפורסמו בדו"ח השנתי אשר יוגש לממשלה אודות יישום חוק חופש המידע. 
איתור פניות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

פניות אחרונות 

תוצאות 10-1 מתוך 847 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 847 תוצאות
תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדנילוןממויין לפי נילון בסדר יורדמתלונןממויין לפי מתלונן בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדהחלטהממויין לפי החלטה בסדר יורד
05-08-2018מענה במועדהרשות הארצית לכבאות והצלהפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין בטיחות אש בבית יד לבנים ברמת השרון. לאחר הגשת התלונה שלח הנילון מענה לבקשה.​

הטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי
31-07-2018מענה במועדמשרד החינוךהמרכז להעצמת האזרח

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין החלטת ממשלה 1844. לאחר הגשת התלונה שךלח הנילון מענה לבקשה.​

הטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי
18-07-2018מענה במועדהמשרד לשיתוף פעולה אזוריעמותת הצלחה

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין יומן השר, סגן השר והמנכ"ל לשנת 2017. הבירור העלה, כי ניתן מענה לבקשה לפני הגשת התלונה.​

18-07-2018מענה במועדהמשרד לשירותי דתעמותת הצלחה

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין יומן השר, סגן השר והמנכ"ל לשנת 2017. ​

18-07-2018מענה במועדמשרד החינוךעמותת הצלחה

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין יומן השר, סגן השר והמנכ"ל לשנת 2017. ​

18-07-2018מענה במועדמשרד החקלאות והכפרעמותת הצלחה

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין יומן השר, סגן השר והמנכ"ל לשנת 2017.​

18-07-2018מענה במועדהמשרד לביטחון הפניםעמותת הצלחה

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין יומן השר, סגן השר והמנכ"ל לשנת 2017.​

18-07-2018מענה במועדמשרד המדע הטכנולוגיה והחללעמותת הצלחה

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין יומן השר, סגן השר והמנכ"ל לשנת 2017.​

18-07-2018מענה במועדמשרד התחבורהעמותת הצלחה

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין יומן השר, סגן השר והמנכ"ל לשנת 2017.​

18-07-2018מענה במועדהמשרד לשוויון חברתיעמותת הצלחה

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין יומן השר, סגן השר והמנכ"ל לשנת 2017.​

מקרא:
התלונה מוצדקתהתלונה מוצדקתהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה אינה מוצדקתהתלונה אינה מוצדקת
הטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול הופסק לאור תיקון הליקויהטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי