מידע על תלונות בבירור היחידה

 
​בדף זה, מוצגות התלונות שהועברו לטיפול היחידה לחופש מידע, בהתאם לסמכותה מכח סעיף 7 להחלטת הממשלה. לפיכך, מוצגים בדף זה רק תלונות הנוגעות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.  ​​​​

  • נתונים אודות פניות אחרות המגיעות ליחידה, יפורסמו בדו"ח השנתי אשר יוגש לממשלה אודות יישום חוק חופש המידע. 
איתור פניות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

פניות אחרונות 

תוצאות 10-1 מתוך 787 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 787 תוצאות
תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדנילוןממויין לפי נילון בסדר יורדמתלונןממויין לפי מתלונן בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדהחלטהממויין לפי החלטה בסדר יורד
14-06-2018מענה במועדמשרד הרווחהפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין ארגונים המפעילים מעונות יום, משפחתונים וצהרונים.​

12-06-2018מענה במועדמשרד הרווחהפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין בית מעבר לתינוקות.​

11-06-2018מענה במועדמשרד הרווחהעמותת אלו"ט

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין מסגרות לאנשים עם אוטיזם, מעונות יום שיקומיים, בתים לחיים.​

10-06-2018מענה במועדמשרד הרווחהעמותת הצלחה

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין הגנת שכר.​

04-06-2018מענה במועדמשרד הרווחההתנועה לחופש המידע

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין חיזוק מבני ציבור לרעידות אדמה.​

04-06-2018מענה במועדהמשרד להגנת הסביבההתנועה לחופש המידע

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין מספר תאונות הדרכים בהן היו מעורבות משאיות בעלות היתר להובלת חומרים מסוכנים בשנים 2015-2017.​

03-06-2018מענה במועדמשרד התרבות והספורטפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין טקס הענקת פרס ישראל.​

31-05-2018מענה במועדמשרד התרבות והספורטפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין אתר מגילת העצמאות.​

30-05-2018מענה במועדמשרד ראש הממשלהפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין המועצה להנצחת נשיאים וראשי ממשלות.​

29-05-2018מענה במועדמשרד הרווחהפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין תשלום פיצויים ופנסיה לעובד זר.​

מקרא:
התלונה מוצדקתהתלונה מוצדקתהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה אינה מוצדקתהתלונה אינה מוצדקת
הטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול הופסק לאור תיקון הליקויהטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי