פורומים

 
  • פורום ממוני חופש מידע

     

    מידי חודשיים- שלושה מכנסת היחידה הממשלתית לחופש מידע פורום ממוני חוק חופש מידע. הפורום פתוח להשתתפות הממונים על חופש המידע ברשויות הציבוריות השונות ביניהן, משרדי ממשלה, יחידות סמך ותאגידים סטטוטוריים.