ריכוז תלונות הציבור בטיפול היחידה

 
​בדף זה, מוצגות התלונות שהועברו לטיפול היחידה לחופש מידע, בהתאם לסמכותה מכח סעיף 7 להחלטת הממשלה. לפיכך, מוצגים בדף זה רק תלונות הנוגעות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך. 

  • נתונים אודות פניות אחרות המגיעות ליחידה, יפורסמו בדו"ח השנתי אשר יוגש לממשלה אודות יישום חוק חופש המידע. 
איתור פניות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

פניות אחרונות 

תוצאות 10-1 מתוך 487 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 487 תוצאות
תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדנילוןממויין לפי נילון בסדר יורדמתלונןממויין לפי מתלונן בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדהחלטהממויין לפי החלטה בסדר יורד
01-03-2017מענה במועדמשרד החקלאותפרטי
תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשות לקבלת מידע בעניין בתי מטבחיים

26-02-2017מענה במועדמשרד הפניםפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשה לקבלת מידע בעניין שימוע שנערך לראש מועצה מקומית​. לאחר הגשת התלונה נשלח מענה לבקשה כולל הפרוטקול.

הטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי
23-02-2017מענה במועדמשרד הבריאותפרטי
תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשה לקבלת מידע בעניין תלונה שהגיש נגד בי"
ח

23-02-2017מענה במועדמשטרת ישראלפרטי
תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשה לקבלת נהלים בעניין הטסת רחפנים. לאחר הגשת התלונה נשלח מענה לבקשה ובה צוין שטרם גובשו הנהלים.

הטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי
23-02-2017מענה במועדמשרד האוצרפרטי
תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשה לקבלת מידע בעניין הצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"
ו-2017. לאחר הגשת התלונה נשלח מענה ובו נדחתה הבקשה לפי סעיף 9(ב)(4) לחוק חופש המידע.

הטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי
19-02-2017מענה במועדמשרד האוצרהצלחה
תלונה בטענה לאי מתן מענה מלא לבקשה לקבלת מידע בעניין התקשרויות בין אגף שוק ההון לכלי תקשורת

15-02-2017מענה במועדמשרד הבינויפרטי
תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשה לקבלת מידע בעניין הוצאות פיתוח ביישוב כרמית

14-02-2017מענה במועדמשרד הבריאותפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשה לקבלת מידע בעניין סלמונלה בבשר עוף​

12-02-2017מענה במועדמשרד הביטחוןהצלחה

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשת לקבלת מידע הקשור במלמ"
ב.​

12-02-2017מענה במועדבית חולים שיבאפרטי

בתלונה נטען, כי על הנילון לענות לבקשה לקבלת לו"
ז מנכ"
ל, בלי הצורך לשלם אגרה ולספק התחייבות. לא נמצא ממש בטענות המתלונן.​

נמצא כי התלונה אינה מוצדקת
מקרא:
התלונה מוצדקתהתלונה מוצדקתהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה אינה מוצדקתהתלונה אינה מוצדקת
הטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול הופסק לאור תיקון הליקויהטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי