ריכוז תלונות הציבור בטיפול היחידה

 
​בדף זה, מוצגות התלונות שהועברו לטיפול היחידה לחופש מידע, בהתאם לסמכותה מכח סעיף 7 להחלטת הממשלה. לפיכך, מוצגים בדף זה רק תלונות הנוגעות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך. 

  • נתונים אודות פניות אחרות המגיעות ליחידה, יפורסמו בדו"ח השנתי אשר יוגש לממשלה אודות יישום חוק חופש המידע. 
איתור פניות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

פניות אחרונות 

תוצאות 10-1 מתוך 569 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 569 תוצאות
תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדנילוןממויין לפי נילון בסדר יורדמתלונןממויין לפי מתלונן בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדהחלטהממויין לפי החלטה בסדר יורד
13-08-2017מענה במועדמשרד התקשורתהצלחה - באמצעות עו"ד אלעד מן

תלונה בגין אי מתן מענה אי מתן מענה בנושא לשכות שרים ופגישות שרים​

10-08-2017מענה במועדמשרד ראש הממשלההתנועה לחופש המידע

תלונה בגין אי מתן מענה בנושא קבלת דו"
חות התקשרות​

10-08-2017מענה במועדמשרד ראש הממשלההצלחה - באמצעות עו"ד אלעד מן

 תלונה בגין אי מתן מענה בנושא הקלטות של שיחות ופגישות

10-08-2017מענה במועדמשרד ראש הממשלההצלחה - באמצעות עו"ד אלעד מן

אי מתן מענה בנושא שיחות ראש הממשלה עם אנשי רשות השידור​

10-08-2017מענה במועדמשטרת ישראלפרטי

תלונה בגין אי מתן מענה בנושא דו"
חות יחידת הביקורת הפנימית ​

10-08-2017מענה במועדמשרד ראש הממשלההצלחה - באמצעות עו"ד אלעד מן

אי מתן מענה אי מתן מענה בנושא לשכות שרים ופגישות שרים​

10-08-2017מענה במועדמשרד הביטחוןהצלחה - באמצעות עו"ד אלעד מן

תלונה בגין אי מתן מענה אי מתן מענה בנושא לשכות שרים ופגישות שרים​

10-08-2017מענה במועדמשרד הפניםהצלחה - באמצעות עו"ד אלעד מן

תלונה בגין אי מתן מענה אי מתן מענה בנושא לשכות שרים ופגישות שרים​

10-08-2017מענה במועדמשרד התחבורההצלחה - באמצעות אלעד מן

תלונה בגין אי מתן מענה אי מתן מענה בנושא לשכות שרים ופגישות שרים​

10-08-2017מענה במועדהמשרד לשיוויון חברתיהצלחה - באמצעות עו"ד אלעד מן

תלונה בגין אי מתן מענה אי מתן מענה בנושא לשכות שרים ופגישות שרים​

מקרא:
התלונה מוצדקתהתלונה מוצדקתהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה אינה מוצדקתהתלונה אינה מוצדקת
הטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול הופסק לאור תיקון הליקויהטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי