ריכוז תלונות הציבור בטיפול היחידה

 
​בדף זה, מוצגות התלונות שהועברו לטיפול היחידה לחופש מידע, בהתאם לסמכותה מכח סעיף 7 להחלטת הממשלה. לפיכך, מוצגים בדף זה רק תלונות הנוגעות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך. 

  • נתונים אודות פניות אחרות המגיעות ליחידה, יפורסמו בדו"ח השנתי אשר יוגש לממשלה אודות יישום חוק חופש המידע. 
איתור פניות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

פניות אחרונות 

תוצאות 10-1 מתוך 542 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 542 תוצאות
תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדנילוןממויין לפי נילון בסדר יורדמתלונןממויין לפי מתלונן בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדהחלטהממויין לפי החלטה בסדר יורד
18-06-2017מענה במועדמשטרת ישראלפרטי

תלונה בגין אי מתן מענה במועד בנושא דוחות שריפה​

18-06-2017מענה במועדהמשרד להגנת הסביבהפרטי

תלונה בגין אי מתן מענה בנושא זיהום אוויר בחלקיקים וכימיקלים.​

13-06-2017מענה במועדמשרד הבינוי והשיכוןפרטי

תלונה בגין אי מתן מענה בנושא הקמת 5 ישובים חדשים​

13-06-2017המשרד לשיוויון חברתיפרטי

תלונה בגין אי מתןם מענה בנושא התנדבות לאזרחים וותיקים ​

08-06-2017מענה במועדמשרד התרבות והספורטפרטי

תלונה בגין אי מתן מענה בנושא משרות אמון ​

08-06-2017מענה במועדמשרד האוצרפרטי

תלונה בגין אי מתן מענה במועד בנושא משרות אמון במשרד האוצר ​

08-06-2017מענה במועדהמשרד לביטחון פניםפרטי

תלונה בגין אי מתן מענה בנושא משרות אמון במשרד לביטחון פנים.​

08-06-2017מענה במועדמשרד החינוךפרטי

תלונה בגין אי מתן מענה בנושא משרות אמון במשרד החינוך.​

08-06-2017מענה במועדמשרד הביטחוןפרטי

תלונה בגין אי מתן מענה בנוטשא משרות אמון במשרד הביטחון.​

08-06-2017מענה במועדמשרד המשפטיםפרטי

תלונה בגין אי מתן מענה בנושא משרות אמון במשרד המשפטים.​

מקרא:
התלונה מוצדקתהתלונה מוצדקתהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה אינה מוצדקתהתלונה אינה מוצדקת
הטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול הופסק לאור תיקון הליקויהטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי