מידע על תלונות בבירור היחידה

 
​בדף זה, מוצגות התלונות שהועברו לטיפול היחידה לחופש מידע, בהתאם לסמכותה מכח סעיף 7 להחלטת הממשלה. לפיכך, מוצגים בדף זה רק תלונות הנוגעות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.  ​

  • נתונים אודות פניות אחרות המגיעות ליחידה, יפורסמו בדו"ח השנתי אשר יוגש לממשלה אודות יישום חוק חופש המידע. 
איתור פניות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

פניות אחרונות 

תוצאות 10-1 מתוך 683 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 683 תוצאות
תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדנילוןממויין לפי נילון בסדר יורדמתלונןממויין לפי מתלונן בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדהחלטהממויין לפי החלטה בסדר יורד
04-01-2018מענה במועדמשרד החינוךעמותת הצלחה

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשה בעניין קבלת לו"ז סגן השר.​

04-01-2018מענה במועדמשרד הביטחוןעמותת הצלחה

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין קבלת לו"ז סגן השר.​

04-01-2018מענה במועדמשרד הבינוי והשיכוןעמותת הצלחה

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין לשכות שרים ופגישות שרים.​

04-01-2018מענה במועדמשרד התקשורתפרטי

​תלונה בטענה שניתן מענה אך חלקי לבקשה בעניין אישורי צו אי תחולה המונפקים ע"י המשרד.​

04-01-2018משרד הרווחהפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה בעניין שירות המבחן לנוער בירושלים.

 

 

 

04-01-2018המשרד לביטחון פניםפרטי
 תלונה בטענה על אי מתן מענה בעניין תשובות לבקשות מידע שנמסרו ע"י הרשות.

03-01-2018מענה במועדמרכז גריאטרי ראשון לציוןפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד בעניין העלאת תשובות שנמסרו ע"י הרשות.​

03-01-2018מענה במועדמרכז גריאטרי ראשון הלציוןפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לשתי בקשות בעניין הדוח השנתי לשנת 2016. ​

01-01-2018מענה במועדנציבות שירות המדינהפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד בעניין שילוב סטודנטים חרדים בשירות המדינה.​

31-12-2017מענה במועדמשרד האוצרפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד בעניין העברת נכס הקדש מוסלמי ע"י האפוטרופוס לנכסי נפקדים.​

מקרא:
התלונה מוצדקתהתלונה מוצדקתהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה אינה מוצדקתהתלונה אינה מוצדקת
הטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול הופסק לאור תיקון הליקויהטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי