מידע על תלונות בבירור היחידה

 
​בדף זה, מוצגות התלונות שהועברו לטיפול היחידה לחופש מידע, בהתאם לסמכותה מכח סעיף 7 להחלטת הממשלה. לפיכך, מוצגים בדף זה רק תלונות הנוגעות למשרדי הממשלה ויחידות הסמך.  ​

  • נתונים אודות פניות אחרות המגיעות ליחידה, יפורסמו בדו"ח השנתי אשר יוגש לממשלה אודות יישום חוק חופש המידע. 
איתור פניות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.

פניות אחרונות 

תוצאות 10-1 מתוך 740 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 740 תוצאות
תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדנושאממויין לפי נושא בסדר יורדנילוןממויין לפי נילון בסדר יורדמתלונןממויין לפי מתלונן בסדר יורדתאור קצרממויין לפי תאור קצר בסדר יורדהחלטהממויין לפי החלטה בסדר יורד
11-04-2018מענה במועדמשרד התרבות והספורטפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין הדו"ח השנתי לשנת 2016.​

09-04-2018מענה במועדמשרד הרווחהפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין הליך הכנת תסקיר עו"ס.​

09-04-2018מענה במועדמשרד החקלאות והכפרהחברה להגנת הטבע

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין עבירות דיג.​

09-04-2018מענה במועדמשרד הפניםפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין מבקשי מקלט מגאורגיה.​

08-04-2018מענה במועדמשרד הבריאותהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין מפעלים מוגנים בפיקוח המשרד.​

08-04-2018מענה במועדמשרד הרווחההקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין מפעלים מוגנים בפיקוח המשרד.​

08-04-2018מענה במועדמשרד הביטחוןהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין מפעלים מוגנים בפיקוח המשרד.​

28-03-2018מענה במועדמשרד הרווחהפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה לבקשה בעניין תסקירי מנוף עגורן.​

25-03-2018מענה במועדהרשות הארצית לכבאות והצלהפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין תשובות לבקשות מידה מהשנים 2015-2016.​

25-03-2018מענה במועדמשרד החקלאות והכפרפרטי

תלונה בטענה לאי מתן מענה במועד לבקשה בעניין מחקר מסויים.​

מקרא:
התלונה מוצדקתהתלונה מוצדקתהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה מוצדקת באופן חלקיהתלונה אינה מוצדקתהתלונה אינה מוצדקת
הטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול בתלונה לא הושלםהטיפול הופסק לאור תיקון הליקויהטיפול הופסק לאור תיקון הליקוי