פרוטוקולים משולחן הכנסת

 

מובאים לפניכם פרוטוקולים רלוונטיים מוועדות הכנסת השונות ובכללן כל הפרוטוקולים של ועדת המשנה אשר דנה בחקיקת חוק חופש המידע בסוף שנות התשעים. 


איתור פרוטוקולים
תאריך
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 10-1 מתוך 30 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 30 תוצאות
תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדשם הוועדהממויין לפי שם הוועדה בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ  
21-05-2014ועדת חוק חוקה ומשפט
קביעת רשות ציבורית לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
 בקשה לרביזיה – הצבעה בלבד
קובץ וורד
03-04-2014ועדת חוק חוקה ומשפט​קביעת רשות ציבורית לפי חוק חופש המידעקובץ וורד
19-03-2014ועדת חוק חוקה ומשפט​קביעת רשות ציבורית לפי חוק חופש המידעקובץ וורד
25-12-2013ועדת חוק חוקה ומשפט​תקנות חופש המידע (אגרות) - תיקוןקובץ וורד
06-08-2013ועדת חוק חוקה ומשפט​הצעה לתיקון חוק חופש המידע- התאחדויות ותאגידי ספורטקובץ וורד
26-06-2013ועדת חוק חוקה ומשפט​הצעה לתיקון חוק חופש המידע - התאחדויות ותאגידי ספורטקובץ וורד
21-05-2013ועדת חוק חוקה ומשפט​דיון בדו"ח השנתי אודות יישום חוק חופש המידע לשנת 2012קובץ וורד
22-03-2011ועדת חוק חוקה ומשפטצו ממשלתי (חברה ממשלתית ובת ממשלתית שאינה רשות ציבורית)קובץ וורד
09-09-2008ועדת חוק חוקה ומשפט​צו חופש מידע (חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית)קובץ וורד
17-07-2007ועדת חוק חוקה ומשפט​הצעה לתיקון חוק חופש המידע (חברה ממשלתית)- הכנה לקריאה ראשונהקובץ וורד
 
הבא לדף אחרון