אודות צוות היחידה

 

עו"ד רבקי דב"ש

 • ראשת היחידה הממשלתית לחופש המידע
  אמונה על ניהול היחידה, קביעת תוכניות עבודה, יישום החלטת הממשלה, מתן הנחיות לתיקון ליקויים, קידום עיגון מעמד הממונה, ניהול צוות המשנה של ממשל פתוח ועוד.
  

עו"ד שלומי בילבסקי

 • סגן ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע
  אמון בין היתר על סיוע לראש היחידה, התחום המשפטי ביחידה, ניהול המפגשים הפתוחים בין הציבור לרשויות בהם ידונו בעניינים שונים, יצירת ההנחיות והנהלים של היחידה ומתן סיוע לממונים ולרשויות לשם יישום הוראות החוק ועוד.
  

גלית עסיס

 • מנהלת תחום, היחידה הממשלתית לחופש המידע
  אמונה בין היתר על ריכוז ופיתוח ההדרכה בנושא חופש המידע, על קידום תחום העלאת המודעות בנושא שקיפות שלטונית וחופש המידע, על ניהול האתר המרכזי לחופש המידע ועל ניהול פעילות היחידה ברשתות החברתיות.

עו"ד מוחמד קדח

 • עוזר ראשי, היחידה הממשלתית לחופש המידע
  אמון בין היתר על בירור התלונות המגיעות ליחידה, ריכוז הידע המקצועי בתחום הפסיקה וקידום עדכונים מקצועיים בתחום זה, מעקב אחר העתירות המוגשות לבימ"ש, סיוע לממונים ולרשויות ביישום הוראות החוק ועוד.

ריעות ג'מל

 • מרכזת היחידה הממשלתית לחופש המידע
  אמונה בין היתר על ריכוז וניתוח נתונים ליצירת הדו"ח השנתי, סיוע לממונים על העמדת מידע לציבור, סיוע לראשת היחידה, טיפול במתן מענה לפונים מהציבור, ריכוז הפעילות האדמינסטרטיבית של היחידה, ביצוע מעקב ועדכון רשימת הרשויות הציבוריות והממונים. 

 • סטודנט
  ​אמון בין היתר על סיוע בטיפול בתלונות ציבור, ומעקב אחרי יישום נהלי היחידה.

קרין אהרוניאן

 • סטודנטית
  אמונה בין היתר בסיוע בניהול פרויקטים, דיווח ממונים שנתיים ודו"ח התקשרויות.
  עדכון אתר היחידה, וכתיבת חדשות עדכניות על עבודת היחידה.
  עובדת בקשר רציף מול ממוני חופש המידע במשרדי הממשלה ויחידות הסמך.
 

רות מאיר

 • בת שירות 
  אמונה בין היתר על ניהול לשכת ראש היחידה, ומתן המענה הראשוני לפונים ליחידה. כמו כן, עוסקת באיסוף מידע אודות הממונים ופרטיהם ברשויות, עליהם חל חוק חופש המידע.​