מבחני תמיכה

 
חיפוש תבחינים
תוצאות 10-1 מתוך 409 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 409 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדסוג מסמךממויין לפי סוג מסמך בסדר יורדמשרדממויין לפי משרד בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ  
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך בפעילות לא–פורמלית למתן מידע הכוונה וליווי לתלמידות החינוך הדתי בנוגע לאפשרויות השירות הסדיר בצה"למבחני תמיכהמשרד החינוך27-02-2018קובץ PDF
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבורמבחני תמיכהמשרד החקלאות ופיתוח הכפר27-02-2018קובץ PDF
מבחנים למתן תמיכות של המשרד לשירותי דת למוסדות ציבור העוסקים בפיתוח של בתי עלמין לקבורה חלופית.מבחני תמיכההמשרד לשירותי דת27-02-2018קובץ PDF
תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד העלייה והקליטה למוסדות ציבור המבצעים פעולות לקליטה בקהילהמבחני תמיכההמשרד לקליטת עליה19-02-2018קובץ PDF
מבחנים לתמיכה של משרד הבריאות בבתי חולים בעד השגת יעדים במודל התמרוץ ובעד העסקת כוח אדם ייעודי במלר''ד הכללימבחני תמיכהמשרד הבריאות18-01-2018קובץ PDF
תיקון הנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהןנהליםמשרד האוצר18-01-2018קובץ PDF
מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הבריאות בקופות החולים בעד השנים 2017 עד 2019מבחני תמיכהמשרד הבריאות18-01-2018קובץ PDF
תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבורמבחני תמיכהמשרד הרווחה והשרותים החברתיים18-01-2018קובץ PDF
תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור העוסקים בחלוקה ובפעולות הכנה לחלוקה של סלי מזון לנזקקיםמבחני תמיכהמשרד הרווחה והשרותים החברתיים18-01-2018קובץ PDF
תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות ציבורמבחני תמיכהמשרד הרווחה והשרותים החברתיים18-01-2018קובץ PDF