מבחני תמיכה

 
חיפוש תבחינים
תוצאות 10-1 מתוך 370 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 370 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדסוג מסמךממויין לפי סוג מסמך בסדר יורדמשרדממויין לפי משרד בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ  
מבחן תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור העוסקים בתחום מורשת כוחות המגן והמחתרות שפעלו בתקופה שקדמה להקמת המדינהמבחני תמיכהמשרד החינוך23-02-2017קובץ PDF
מחנים למתן תמיכות של משרד התרבות והספורט במכוני מחקר תורניים בעלי חשיבות לאומיתמבחני תמיכהמשרד התרבות והספורט23-02-2017קובץ PDF
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לשירותי דת למוסדות ציבור לשם עידוד קבורה רוויה, קבורה רוויה צפופה וקבורה רוויה בצפיפות גבוההמבחני תמיכההמשרד לשירותי דת06-02-2017קובץ PDF
תיקון למבחנים לתמיכה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים במוסדות ציבור לצורך סיוע באחזקה שוטפת של תלמידים נזקקים בפנימיותמבחני תמיכהמשרד הרווחה והשרותים החברתיים25-01-2017קובץ PDF
תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים במוסדות ציבור בתחום שיפוצים והצטיידות במעונות חסות הנוער מבחני תמיכהמשרד הרווחה והשרותים החברתיים25-01-2017קובץ PDF
מבחנים לתמיכה של משרד הבריאות בבתי חולים ציבוריים-כלליים אשר פעלו לשיפור פגיותיהםמבחני תמיכהמשרד הבריאות19-01-2017קובץ PDF
תיקון למבחנים של משרד הבריאות למתן תמיכות לשנים 2015 ו–2016 בקופות חולים המפעילות תכניות לקידום בריאות ולצמצום פערים בבריאותמבחני תמיכהמשרד הבריאות19-01-2017קובץ PDF
מבחני תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים- לימוד ופעולות (הוראת שעה 2017)מבחני תמיכהמשרד החינוך; משרד החינוך - אגף בכיר - תפעול מוסדות תורניים16-01-2017קובץ PDF
מבחנים לתמיכה של משרד הבריאות בבתי חולים ציבוריים-כלליים בעד השגת יעדים במודל התמרוץ במסגרת התכנית הלאומית למניעת זיהומים נרכשים במערכת הבריאותמבחני תמיכהמשרד הבריאות04-01-2017קובץ PDF
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות לבתי חולים כלליים בעד השתלמות עמיתים בדימות בדגש על תהודה מגנטית- MRIמבחני תמיכהמשרד הבריאות04-01-2017קובץ PDF