טיוטות מבחני תמיכה להערות הציבור

 
בדף זה מתפרסמים טיוטות של מבחני תמיכה או תיקונים למבחני תמיכה בכדי להביאם לידיעת הציבור ולאפשר שליחת הערות של הציבור על מבחן התמיכה למשרד התומך הרלוונטי. הטיוטה מפורסמת לזמן מוגבל ומצוין בה המועד האחרון לשליחת ההערות למשרד התומך. בנוסף לפרסום הטיוטה כאן, היא גם מפורסמת באתר המשרד התומך הרלוונטי.​​​​​

תוצאות 10-1 מתוך 30 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 30 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדסוג הטיוטהממויין לפי סוג הטיוטה בסדר יורדתאריךממויין לפי תאריך בסדר יורדקובץ  
פנייה להערות הציבור למבחני תמיכה של המשרד להגנת הסביבה בנושא תמיכה במוסדות ציבור העוסקים בהגנה על בעלי חייםניתן להגיש הערות למשרד להגנת הסביבה בפניה בכתב לפקס 02-6495867 או בדואר לכתובת הבאה: המשרד להגנת הסביבה אגף הגנה על בעלי חיים, רחוב כנפי נשרים 5, ת.ד. 34033, ירושלים 91340. את הפניות יש להעביר עד התאריך:25-01-201814-01-2018קובץ PDF
פנייה להערות הציבור למבחני תמיכה של המשרד לשירותי דת בנושא תמיכות במוסדות ציבור העוסקים בפיתוח של בתי עלמין לקבורה חלופיתניתן להגיש הערות למר אהרון עמנואל, מרכז בכיר קבורה, לפקס 02-6535825 או בדואר האלקטרוני לכתובת הבאה: Aharone@dat.gov.il עד יום ראשון כ"ז בטבת התשע"ח 14.01.201802-01-2018קובץ PDF
פנייה להערות הציבור למבחני תמיכה של משרד המשפטים בנושא תמיכה בבתי דין לממונותכל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין הטיוטה האמורה, מוזמן לעשות זאת בפנייה בכתב, לפקס 02-6467023 או לכתובת הדואר האלקטרוני: tmichot.mishpativri@justice.gov.il עד התאריך: 04-01-201831-12-2017קובץ PDF
פנייה להערות הציבור למבחני תמיכה של משרד הבריאות בבתי חולים ציבוריים-כלליים בעד השגת יעדים במודל התמרוץ ובעד העסקת כוח אדם ייעודי במלר"ד הכלליניתן להגיש הערות למועאוויה כבהה מנהל רפואה בכתובת הדואר האלקטרוני muawia.kabha@moh.gov.il עד התאריך ג' בטבת התשע"ח, 21 בדצמבר 201719-12-2017קובץ PDF
פנייה להערות הציבור למבחני תמיכה של משרד הבריאות לבתי חולים ציבוריים-כלליים וקופות חולים בעד רכש מכשיר והקמת שירות לבדיקות תהודה מגנטית (MRI)כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות מועילות בעניין טיוטת המבחן האמורה, מוזמן לעשות זאת לא יאוחר מיום 21 בדצמבר 2017 בפנייה בכתב אל כתובת המייל : gilat.sharoni@moh.gov.il19-12-2017קובץ PDF
פנייה להערות הציבור למבחני תמיכה של משרד המבריאות בנושא במוסדות ציבור- תמיכה בהוצאות תפעול שוטפות של בתי חולים כללייםניתן להגיש הערות למשרד הבריאות בפניה בכתב אל תיבת המייל: earot-tzibur@MOH.GOV.IL, עד התאריך: 26-12-201719-12-2017קובץ וורד
פנייה להערות הציבור לטיוטת מבחנים לתמיכה של משרד הבריאות בבתי חולים ציבוריים-כלליים בעד הכשרת צוותים ודיווח נתוני היפגעות ילדים במלר''ד ילדיםניתן להגיש הערות למועאוויה כבהה מנהל רפואה בכתובת הדואר האלקטרוני muawia.kabha@moh.gov.il עד התאריך א' בטבת התשע"ח, 19 בדצמבר 201712-12-2017קובץ וורד
פנייה להערות הציבור לטיוטת מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות לתמיכה בהצטיידות במחלקות לרפואה דחופה לילדים (מלר"ד ילדים)ניתן להגיש הערות למועאוויה כבהה מנהל רפואה בכתובת הדואר האלקטרוני muawia.kabha@moh.gov.il עד התאריך א' בטבת התשע"ח, 19 בדצמבר 201712-12-2017קובץ וורד
מבחן למתן תמיכות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור המפעילים מסגרות הזנה לנזקקיםניתן להגיש הערות למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בפניה לגב' אילה אביעד, מרכזת ועדת התמיכות, בכתב לפקס: 02-5085924 או בדואר לכתובת הבאה: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים 91012, עד ליום כ"ט בכסלו תשע"ח, 17.12.17.05-12-2017קובץ PDF
פנייה להערות הציבור למבחני תמיכה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור העוסקים בחלוקה ובפעולות הכנה לחלוקה של סלי מזון לנזקקיםניתן להגיש הערות למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בפניה לגב' אילה אביעד, מרכזת ועדת התמיכות, בכתב לפקס: 02-5085924 או בדואר לכתובת הבאה: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים 91012, עד ליום כ"ט בכסלו תשע"ח, 17.12.17.05-12-2017קובץ PDF
 
הבא לדף אחרון