הפרקליטות ערערה על זיכויו של הרב שלום דב וולפא

 
|07/02/2018 |

​​​פרקליטות מחוז ירושלים הגישה ערעור על הכרעת הדין של בית משפט השלום בירושלים  מיום 24.12.17, בה החליט בית המשפט לזכות את הרב שלום דב וולפא מעבירות הסתה לאי ציות. 

בתאריך 11.03.14 הוגש כתב אישום נגד הרב וולפא בגין עבירות הסתה לאי ציות. על פי כתב האישום, הרב וולפא תועד בשני אירועים שונים כשהוא מעודד חיילים לסרב פקודה לפינוי יישובים על ידי הענקת סכומי כסף. האירועים פורסמו ביוזמתו של הנאשם בכלי תקשורת שונים זאת על מנת שיגיעו לקהלים רחבים ככל הניתן ויביאו לכך שחיילים נוספים יסרבו פקודה. 

ביום 24.12.17 ניתנה הכרעת הדין במסגרתה זוכה הרב וולפא מהמיוחס לו. בית משפט השלום קבע כי יש להחיל על העבירה של הסתה לאי ציות, מבחן הסתברותי להתממשות התוצאה ברמה של "קרבה לוודאות", בדומה לקביעת בית המשפט העליון ביחס לעבירת העלבת עובד ציבור. לאחר בחינת נסיבות המקרה, קבע בית משפט השלום כי לא הוכחה הסתברות ברמה הנדרשת להתממשות התוצאה של אי ציות חיילים לפקודות חוקיות בצבא, ועל כן לא ניתן להרשיע את הרב וולפא.

הפרקליטות טוענת כי יש להרשיע את הרב וולפא בעבירות של הסתה לאי ציות בגין התבטאויותיו ומעשיו, אשר נועדו להסית חיילי צה"ל ולהביא לכך שיפרו את הוראות מפקדיהם. זאת בייחוד, לנוכח השימוש בכסף לפיתוי ולעידוד חיילים לעשות כן. 

כן נטען, כי אין מקום לכלול יסוד הסתברותי בעבירת ההסתה לאי ציות, לנוכח האינטרס המוגן שבבסיס העבירה, שהינו התפקוד התקין של גופי הביטחון, גופים המבוססים על היררכיה פיקודית ועל ציות לפקודות.
טענה נוספת ביחס לעבירה זו היא כי האיזון שבין חופש הביטוי לבין ההגנה על הערך המוגן שבבסיס העבירה נשמר באמצעות מדיניות מרוסנת ומצומצמת ביותר בהעמדה לדין, בקבלת אישור פתיחה בחקירה וכן אישור להגשת כתב אישום מאת פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה. על כן, אין מקום להחיל מבחן הסתברותי.