פרקליטות המדינה

כתבות מרכזיות


איתור מחלקה ומחוז

 

הגשת בקשה להעתקת

חומרי חקירה ומסמכים

פרקליט המדינה


שי ניצן משמש כפרקליט המדינה משנת 2013. קודם למינויו שימש כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה לתפקידים מיוחדים וכמשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים.

דו”ח סיכום

שנת 2016

​​​​