פרקליטות המדינה

כתבות מרכזיות

איתור מחלקה ומחוז

 

הגשת בקשה להעתקת

חומרי חקירה ומסמכים

פרקל​יט ה​מדינה


שי ניצן משמש כפרקליט המדינה משנת 2013. קודם למינויו שימש כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה לתפקידים מיוחדים וכמשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים. 

דו”ח סיכום

שנת 2016

​​​​