שומת מקרקעין

 

אודות אגף שומת מקרקעין

אגף שומת מקרקעין הוא יחידה מקצועית עצמאית ובלתי תלויה בהחלטותיה, בעלת ניסיון רב בכל הנוגע לענף המקרקעין. לשומות האגף יש השפעה והשלכה על כל הפעילות הכלכלית הנובעת מעסקי מקרקעין ובנייה במדינה. 
בראש האגף עומד השמאי הממשלתי הראשי, ולהנהלת האגף בירושלים כפופות שלוש לשכות מחוזיות: תל אביב, חיפה וירושלים. הלשכה בירושלים ממונה גם על הפעילות בבאר שבע וביהודה ושומרון. לכל לשכה מנהל, סגן מנהל, שמאים מחוזיים ומתמחים.