גיל בלולו - מנהל מחוז ירושלים והדרום

 

​טלפון: 02-6209413-06

פקס': 02-6467705
 

כתובת דוא"ל: GiliB@justice.gov.il


תמונת צילום של גיל בלולו
  • בוגר המסלול לשמאות מקרקעין, המכללה למינהל משנת 1997.
  • הוסמך כשמאי מקרקעין בשנת 2001.
  • משנת 2001 עד 2003 - בעל משרד שמאים פרטי בירושלים.
  • מחודש אפריל 2003 משמש כשמאי מחוזי באגף שומת מקרקעין.
  • מחודש אפריל 2011 שימש כסגן מנהל מחוז ירושלים והדרום, וממונה ניהול דרום (שלוחת ב"ש).
  • מחודש דצמבר 2013 משמש כמנהל מחוז ירושלים והדרום.
  • בעל תואר ראשון בכלכלה ומינהל עסקים, אוניברסיטת אריאל.
  • עובד מצטיין משרד המשפטים לשנת 2009.
  • חבר הוועדה המייעצת לשר האוצר לעניין הפקעות מדינה לפי סעיפים 5,7  לחוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (מס' 3) התש"ע-2010.
  • חבר וועדת פיקוח וחבר וועדת ערר לבחינות הסמכה הסופיות בשמאות מקרקעין - כנציג משרד המשפטים.