אייל מידן - סגן השמאי הממשלתי הראשי

 

​טלפון: 02-6209410


פקס': 02-6467705

כתובת דוא"ל:  EyalME@justice.gov.il


תמונת צילום של אייל מידן
  • מחודש יולי 2013 משמש כסגן השמאי הממשלתי הראשי.
  • מחודש מרץ 2011 שימש כמנהל לשכת ירושלים והדרום.
  • שימש כסגן מנהל לשכת ירושלים והדרום בשנת 2008.
  • בעל תואר ראשון בגיאוגרפיה, האוניברסיטת העברית, 2000.
  • בשנת 1995 הוסמך כשמאי מקרקעין.​
  • בוגר המסלול לשמאות מקרקעין, הטכניון, 1992.
  • ממונה מערך השגות על שומות.
  • חבר ועדת ההשגות על שומות מטעם רשות מקרקעי ישראל, בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1304.
  • חבר הוועדה המייעצת לשר האוצר לעניין הפקעות, על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי הציבור) (תיקון מס' 3) התש"ע-2010.
  • בעל ותק של כ-20 שנים באגף.