יחידת הבקרה מאגר השמאים- יצירת קשר

 
יחידת הבקרה – מאגר השמאים 

  • מייל: shumabakara@justice.gov.il 
  • אור לוי – סגן השמאי הממשלתי הראשי, מנהלת יחידת הבקרה, טלפון: 02-6209431
  • מיכל סינה – ראש ענף בקרה ומעקב, טלפון: 02-6209452