הודעות והנחיות לשמאי המאגר

 
תוצאות 10-1 מתוך 10 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדתאריךממויין לפי מתאריך בסדר יורדקובץ  
הנחיית השמאי הממשלתי הראשי לשמאי המאגרהנחייה בנושא תוכן שומה בשומות הנערכות על ידי שמאים מטעם השמאי הממשלתי הראשי​13-12-2017קובץ PDF הנחיית השמאי הממשלתי הראשי לשמאי המאגר
מידע והנחיות לשמאי המאגר המשובצים לביטוח לאומי​מכתבו של סגן השמאי הממשלתי הראשי מיום 9/9/201221-03-2013קובץ PDF מידע והנחיות לשמאי המאגר המשובצים לביטוח לאומי
הליך פומבי 2010 - הקמת מאגר השמאים הליך פומבי 2010- הקמת מאגר השמאים   קובץ PDF הליך פומבי 2010 - הקמת מאגר השמאים
הנחיות ונהלי עבודה במסגרת מאגר השמאיםהעברת העתקי עבודות ושומות, דיווחים רבעוניים, ובקרת שומות03-12-2017קובץ PDF הנחיות ונהלי עבודה במסגרת מאגר השמאים
הקווים המנחים של השמאי הממשלתי הראשימעמד הקווים המנחים והחובה לפעול על פיהם28-11-2013קובץ PDF הקווים המנחים של השמאי הממשלתי הראשי
דיווח רבעוני - שמאי מאגרטופס פעילות דיווח רבעוני לשמאי המאגר   קובץ מסמך דיווח רבעוני - שמאי מאגר
תזכורת שליחת דיווח רבעוני​תזכורת הנשלחת לשמאי בסיום כל רבעון   קובץ PDF תזכורת שליחת דיווח רבעוני
התייחסות למקדם אי סחירות בשומות עבור רמ"י​מכתבו של השמאי הממשלתי הראשי בהתאם להחלטה 1180 על תיקוניה10-09-2013קובץ PDF התייחסות למקדם אי סחירות בשומות עבור רמ"י
התייחסות למקדם אי סחירות בשומות עבור רמ"י הנערכות למרכיב פל"ח בנחלהבהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1265 ונוהל 21.11​12-12-2013קובץ PDF התייחסות למקדם אי סחירות בשומות עבור רמ"י הנערכות למרכיב פל"ח בנחלה
הנחיה לשומת דירות לזכאי הדיור הציבורי​שומת דירות לצורך מכירה לזכאי הדיור הציבורי24-07-2014קובץ PDF הנחיה לשומת דירות לזכאי הדיור הציבורי