הצעות חוק הממשלה

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "הצעות חוק הממשלה" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​


חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 46 פרסומים אחרונים
 
חוברת 1182| התשעח| תאריך פרסום: 18-12-2017
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 55) (היוועדות חזותית), התשע"ח-2017 188
חוברת 1181| התשעח| תאריך פרסום: 11-12-2017
הצעת חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה - הוראת שעה), התשע"ח-2017 180
חוברת 1180| התשעח| תאריך פרסום: 11-12-2017
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 16), התשע"ח-2017 178
חוברת 1179| התשעח| תאריך פרסום: 11-12-2017
הצעת חוק אמנות הבנקים הבין–לאומיים לפיתוח (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017 174


חוברת 1178| התשעח| תאריך פרסום: 04-12-2017

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ח-2017 172
חוברת 1177| התשעח| תאריך פרסום: 04-12-2017
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 200) (ביטול הוועדה הארצית המייעצת לענייני סיעוד), התשע"ח-2017 168
חוברת 1176| התשעח| תאריך פרסום: 04-12-2017
חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 20) (מינוי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה), התשע"ח-2017 164
חוברת 1175| התשעח| תאריך פרסום: 04-12-2017
הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2017 162
חוברת 1174| התשעח| תאריך פרסום: 04-12-2017
הצעת חוק ההגבלים העסקיים (מתן הוראות ליבואן ישיר - הוראת שעה), התשע"ח-2017 158
חוברת 1173| התשעח| תאריך פרסום: 27-11-2017
הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 6 והוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשע"ח-2017 156
12345