הצעות חוק הממשלה

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "הצעות חוק הממשלה" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​


חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 44 פרסומים אחרונים
 
חוברת 1271| התשעט| תאריך פרסום: 14-11-2018
הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 63), התשע"ט-2018 158
חוברת 1270| התשעט| תאריך פרסום: 12-11-2018
הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 21), התשע"ט-2018 154
חוברת 1269| התשעט| תאריך פרסום: 12-11-2018
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 209) (תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי - ביטול התנאי לעניין מגורים עם בן משפחה מטפל), התשע"ט-2018 150
חוברת 1268| התשעט| תאריך פרסום: 05-11-2018
הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 136), התשע"ט-2018 148
חוברת 1267| התשעט| תאריך פרסום: 05-11-2018
הצעת חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (תיקון מס' 8), התשע"ט-2018 124
חוברת 1266| התשעט| תאריך פרסום: 31-10-2018
הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 24) (טיפול בפסולת בניין), התשע"ט-2018 96
חוברת 1265| התשעט| תאריך פרסום: 31-10-2018
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 126) (פיקוח על תשלום דמי נסיעה באוטובוסים),
התשע"ט-2018 84
חוברת 1264| התשעט| תאריך פרסום: 29-10-2018
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 73) (שידור אירועי ספורט משמעותיים), התשע"ט-2018 76
חוברת 1263| התשעט| תאריך פרסום: 29-10-2018
הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 76), התשע"ט-2018 74
חוברת 1262| התשעט| תאריך פרסום: 24-10-2018
הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 135) (פרסום פרטיו של נפגע או מתלונן בעבירת מין), התשע"ט-2018 70
12345