קובץ התקנות - שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
נמצאו 25 תוצאות
 
חוברת 1812| התשעז| תאריך פרסום: 27-02-2017
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 9 והוראת שעה מס' 3), התשע"ז-2017 976
תיקון טעות
חוברת 1811| התשעז| תאריך פרסום: 26-02-2017
הודעת הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיאום סכומי בלו), התשע"ז-2017 972
הודעת הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיקון והוראת שעה) (תיאום סכומי בלו), התשע"ז-2017 972
חוברת 1810| התשעז| תאריך פרסום: 16-02-2017
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 8), התשע"ז-2017 970
חוברת 1809| התשעז| תאריך פרסום: 06-02-2017
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 2), התשע"ז-2017 968
חוברת 1808| התשעז| תאריך פרסום: 26-01-2017
תיקון טעויות 966
חוברת 1807| התשעז| תאריך פרסום: 09-01-2017
צו יבוא חופשי (תיקון), התשע"ז—2017 954
צו יבוא חופשי (הוראת שעה), התשע"ז—2017 961
חוברת 1805| התשעז| תאריך פרסום: 01-01-2017
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה), התשע"ז—2017 20
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 7), התשע"ז—2017 29
חוברת 1806-כרך ב-4| התשעז| תאריך פרסום: 01-01-2017
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017
חוברת 1806-כרך ב-3| התשעז| תאריך פרסום: 01-01-2017
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017
חוברת 1806-כרך ב-2| התשעז| תאריך פרסום: 01-01-2017
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, התשע"ז-2017
123