קובץ התקנות - שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - שיעורי מכס, מס קנייה ותשלומי חובה" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 15 פרסומים אחרונים
 
חוברת 1871| התשעט| תאריך פרסום: 14-11-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 21), התשע"ח-2018 (תיקון), התשע"ט-2018 6
החלטה בדבר אישור הוראות המטילות או מגדילות מכס ומס קנייה על טובין 6
חוברת 1870| התשעט| תאריך פרסום: 07-11-2018
הודעת תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיאום סכומים), התשע"ט-2018 2
הודעת הבלו על דלק (הטלת בלו) (תיאום סכומי בלו), התשע"ט-2018 3
חוברת 1869| התשעח| תאריך פרסום: 03-09-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 16), התשע"ח-2018 150
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018 150
חוברת 1868| התשעח| תאריך פרסום: 30-08-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 21) (תיקון), התשע"ח-2018 146
חוברת 1867| התשעח| תאריך פרסום: 15-08-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 9 והוראת שעה מס' 11) (תיקון), התשע"ח-2018 144
חוברת 1866| התשעח| תאריך פרסום: 01-08-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 23), התשע"ח-2018 140
חוברת 1865| התשעח| תאריך פרסום: 01-08-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 13), התשע"ח-2018 136
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 14), התשע"ח-2018 136
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 15), התשע"ח-2018 137
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 7) (תיקון), התשע"ח-2018 137
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 22), התשע"ח-2018 138

חוברת 1864| התשעח| תאריך פרסום: 16-07-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 21), התשע"ח-2018 132
חוברת 1863| התשעח| תאריך פרסום: 12-07-2018
צו יבוא חופשי (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018 130
תיקוני טעויות דפוס
חוברת 1862| התשעח| תאריך פרסום: 02-07-2018
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 20), התשע"ח-2018 128
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 12), התשע"ח-2018 128
12