קובץ התקנות – חיקוקי שלטון מקומי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות – חיקוקי שלטון מקומי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 17 פרסומים אחרונים
 
חוברת 925| התשעט| תאריך פרסום: 08-10-2018
חוק עזר לאכסאל (איכות סביבה ומניעת מפגעים), התשע"ט-2018 10
חוברת 924| התשעט| תאריך פרסום: 07-10-2018
חוק עזר לינוח-ג'ת (רוכלים), התשע"ט-2018 2
חוק עזר לקריית ביאליק (סלילת רחובות) (תיקון), התשע"ט-2018 4
חוק עזר ליבנה (הוצאת אשפה) (תיקון) התשע"ה-2015 (תיקון), התשע"ט-2018 5
חוק עזר לחוף הכרמל (שירותי שמירה) (תיקון), התשע"ט-2018 5
תיקון טעות
חוברת 923| התשעח| תאריך פרסום: 03-09-2018
צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון), התשע"ח-2018 772
חוק עזר לחולון (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון), התשע"ח-2018 774
חוברת 922| התשעח| תאריך פרסום: 02-09-2018
חוק עזר למג'אר (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ח-2018 744
חוק עזר למצפה רמון (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), התשע"ח-2018 750
חוק עזר לערד (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון), התשע"ח-2018 753
חוק עזר לקדימה-צורן (סלילת רחובות) (תיקון), התשע"ח-2018 755
חוק עזר לשגב שלום (מודעות ושלטים), התשע"ח-2018 756
חוק עזר לשעב (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ח-2018 764

חוברת 921| התשעח| תאריך פרסום: 19-08-2018
חוק עזר למשהד (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ח-2018 712
חוק עזר למשהד (מודעות ושלטים), התשע"ח-2018 718
חוק עזר לעילוט (סלילת רחובות), התשע"ח-2018 726
חוק עזר לעילוט (תיעול), התשע"ח-2018 734
חוברת 920| התשעח| תאריך פרסום: 19-08-2018
צו העיריות (עבירות קנס) (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018 708
חוברת 919| התשעח| תאריך פרסום: 14-08-2018
צו המועצות המקומית (עבירות קנס) (תיקון מס' 7), התשע"ח-2018 696
חוק עזר ליבנה (תפיסת רכב), התשע"ח-2018 697
חוק עזר לכפר ורדים (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ח-2018 698
חוק עזר לרעננה (מניעת רעש) (תיקון), התשע"ח-2018 706
חוברת 918| התשעח| תאריך פרסום: 09-08-2018
חוק עזר ליהוד-מונוסון (שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים), התשע"ח-2018 664
חוברת 917| התשעח| תאריך פרסום: 12-07-2018
צו המועצות המקומיות (עבירות קנס) (תיקון), התשע"ח-2018 648
חוק עזר לדוגמה שאימצה עיריית ירושלים (הזרמת שפכי תעשייה למערכת ביוב) (ביטול), התשע"ח-2018 652
חוק עזר לכרמיאל (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) (תיקון), התשע"ח-2018 652
חוק עזר למצפה רמון (סלילת רחובות), התשע"ח-2018 653
חוברת 916| התשעח| תאריך פרסום: 09-07-2018
חוק עזר לאשקלון (העמדת רכב וחנייתו) (תיקון), התשע"ח-2018 632
חוק עזר לנתניה (מודעות ושלטים), התשע"ח-2018 634
חוק עזר לתל מונד (סלילת רחובות) (תיקון), התשע"ח-2018 642
חוק עזר לתל מונד (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון), התשע"ח-2018 643
חוק עזר לתל מונד (תיעול) (תיקון), התשע"ח-2018 644
12