קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​
​​​​​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 107 פרסומים אחרונים
 
חוברת 8060| התשעח| תאריך פרסום: 16-08-2018
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות) (תיקון והוראת שעה), התשע"ח-2018 2660
צו איגודי ערים (אשכול רשויות נגב מערבי), התשע"ח-2018 2663
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (צומת הרטוב-צומת נחשון-רמלה) (ביטול תחולת הפקודה), התשע"ח-2018 2665
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (ביטול רשמיות), התשע"ח-2018 2666
חוברת 8059| התשעח| תאריך פרסום: 12-08-2018
תקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת) (תיקון), התשע"ח-2018 2656
תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) (תיקון), התשע"ח-2018 2656
צו הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תחילת הוראות החוק לעניין ייצור, ייבוא, ייצוא ושיווק של משקאות משכרים), התשע"ח-2018 2656
צו נתוני אשראי (הקדמה של תחילת הוראות לפי החוק והוראות הממונה לעניין מסירת מידע ממקורות המידע למאגר), התשע"ח-2018 2657
אכרזת היערות (סייג לתחולה - שמורת יער ג'ילבון ושמורת יער רבא), התשע"ח-2018 2658
חוברת 8058| התשעח| תאריך פרסום: 12-08-2018
תקנות כלי הירייה (הכשרה), התשע"ח-2018 2644
כללי נתוני אשראי (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי), התשע"ח-2018 2652
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה), התשע"ח-2018 2654
חוברת 8057| התשעח| תאריך פרסום: 09-08-2018
תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת) (תיקון), התשע"ח-2018 2628
תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018 2628
תקנות התעבורה (תיקון מס' 16), התשע"ח-2018 2628
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חוף אשקלון) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018 2630
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן–גוריון), התשע"ח-2018 2642
תיקוני טעויות
חוברת 8056| התשעח| תאריך פרסום: 08-08-2018
**הקובץ הועלה מחדש**
תקנות פשיטת הרגל (תיקון), התשע"ח-2018 2616
תקנות מחלות בעלי חיים (סימון גמלים) (תיקון), התשע"ח-2018 2618
תקנות שירות אזרחי (גוף מפעיל), התשע"ח-2018 2623
חוברת 8055| התשעח| תאריך פרסום: 05-08-2018
תקנות ההוצאה לפועל (תיקון), התשע"ח-2018 2608
תקנות בתי המשפט (פגרות) (תיקון), התשע"ח-2018 2613
תקנות בית הדין לעבודה (פגרות) (תיקון), התשע"ח-2018 2614
הודעת התעבורה (מחיר מרבי בעבור חניה לפי הסדר חניה ארצי אחיד), התשע"ח-2018 2614
תיקון טעות דפוס
חוברת 8054| התשעח| תאריך פרסום: 31-07-2018
תקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות) (תיקון), התשע"ח-2018 2606
אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקן ישראלי) (מס' 5), התשע"ח-2018 2606
חוברת 8053| התשעח| תאריך פרסום: 31-07-2018
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - טורעאן - מתחם דרומי), התשע"ח-2018 2602
תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018 2604
חוברת 8052| התשעח| תאריך פרסום: 31-07-2018
תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) (תיקון), התשע"ח-2018 2590
תקנות עובדים זרים (ערובה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 2594
תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (תיקון), התשע"ח-2018 2596
הודעת הקרינה הבלתי מייננת (מס' 2), התשע"ח-2018 2598
חוברת 8051| התשעח| תאריך פרסום: 30-07-2018
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - נתיבות - מתחם 10 - רמות מאיר), התשע"ח-2018 2586
צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה מס' 9), התשע"ח-2018 2587
צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה מס' 10), התשע"ח-2018 2587
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה), התשע"ח-2018 2588
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (מס' 5), התשע"ח-2018 2588
12345678910...