קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​
​​​​​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 98 פרסומים אחרונים
 
חוברת 8086| התשעט| תאריך פרסום: 18-10-2018
תקנות הטיס (שדות תעופה - מידע תעופתי), התשע"ט-2018 474
תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשע"ט-2018 491
תקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה) (תיקון), התשע"ט-2018 492
חוברת 8085| התשעט| תאריך פרסום: 11-10-2018
תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 422
תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון), התשע"ט-2018 470
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 7), התשע"ט-2018 471
הודעת כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים) (יקנעם סומך) (מס' 2), התשע"ט-2018 471
חוברת 8084| התשעט| תאריך פרסום: 10-10-2018
צו המועצות המקומיות (כאבול, תיקון), התשע"ט-2018 382
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מטה אשר, תיקון), התשע"ט-2018 383
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (משגב, תיקון), התשע"ט-2018 395
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מעלה יוסף, תיקון), התשע"ט-2018 411
אכרזה על עיריית קריית ביאליק (תיקון), התשע"ט-2018 419
חוברת 8083| התשעט| תאריך פרסום: 10-10-2018
**הקובץ הועלה מחדש**
צו המאבק בטרור (הכרזה שחבר בני אדם זר הוא ארגון טרור או שאדם זר הוא פעיל טרור), התשע"ט-2018 369
הודעת כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים) (יקנעם סומך) 380
חוברת 8082| התשעט| תאריך פרסום: 09-10-2018
תקנות התעבורה (תיקון), התשע"ט-2018 366
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005 (תיקון), התשע"ט-2018 366
צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשע"ט-2018 366
חוברת 8081| התשעט| תאריך פרסום: 08-10-2018
תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראות לעניין סדרי בחירות במוסדות), התשע"ט-2018 362
תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (סימון מזון המכיל ממתיק מסוגים מסוימים), התשע"ט-2018 363
חוברת 8080| התשעט| תאריך פרסום: 08-10-2018
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק המעיינות, תיקון), התשע"ט-2018 330
צו המועצות המקומיות (מצפה רמון, תיקון), התשע"ט-2018 341
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (רמת נגב, תיקון), התשע"ט-2018 342
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מרום הגליל, תיקון), התשע"ט-2018 346
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מבואות החרמון, תיקון), התשע"ט-2018 351
צו המועצות המקומיות (קצרין, תיקון), התשע"ט-2018 356
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (גולן, תיקון), התשע"ט-2018 356
חוברת 8079| התשעט| תאריך פרסום: 04-10-2018
תקנות שירות ביטחון (תיקון), התשע"ט-2018 322
כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות) (תיקון), התשע"ט-2018 327
צו המועצות המקומיות (להבים, תיקון), התשע"ט-2018 327
חוברת 8078| התשעט| תאריך פרסום: 03-10-2018
**הקובץ הועלה מחדש**
תקנות הספרייה הלאומית (גישה לציבור לעותקים לצורכי שימור של אתרי אינטרנט ושל יצירות המצויות בהם), התשע"ט-2018 310
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פטור מחובת רישוי) (הוראת שעה), התשע"ט-2018 314
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 6), התשע"ט-2018 318
כללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"ט-2018 319
חוברת 8077| התשעט| תאריך פרסום: 02-10-2018
**הקובץ הועלה מחדש**
כללי השקעות משותפות בנאמנות (פרטים נוספים בתשקיף קרן מחקה ודוחות נוספים של קרן מחקה), התשע"ט-2018 298
תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות (תיקון), התשע"ט-2018 306
צו המועצות המקומיות (חורה, תיקון), התשע"ט-2018 306
צו המועצות המקומיות (מיתר, תיקון), התשע"ט-2018 307
12345678910