קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​
​​​​​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 104 פרסומים אחרונים
 
חוברת 8106| התשעט| תאריך פרסום: 13-11-2018
**הקובץ הועלה מחדש**
תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות) (תיקון), התשע"ט-2018 1314
תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית) (תיקון), התשע"ט-2018 1315
צו הנהיגה הספורטיבית (שינוי התוספת לחוק), התשע"ט-2018 1316
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2018 1316
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2018 1317
הודעת הגנת חיית הבר (עדכון סכומים), התשע"ט-2018 1319
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א), התשע"ט-2018 1319
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק) (עדכון מחירים לשירותי תשתית), התשע"ט-2018 1328
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח ומחירים מרביים לפיקדון בעד ציוד גז), התשע"ט-2018 1331
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשע"ט-2018 1332
חוברת 8105| התשעט| תאריך פרסום: 11-11-2018
תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראות בדבר סדרי הצבעה בקרב חיילים ואסירים) (תיקון), התשע"ט-2018 1312
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד) (תיקון), התשע"ט-2018 1312
חוברת 8104| התשעט| תאריך פרסום: 07-11-2018
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים) (תיקון), התשע"ט-2018 1308
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון מס' 3), התשע"ט-2018 1308
אכרזת המסים (גבייה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2018 1309
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 10), התשע"ט-2018 1309
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 11), התשע"ט-2018 1310
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 12), התשע"ט-2018 1310
תיקון טעות דפוס
חוברת 8102| התשעט| תאריך פרסום: 06-11-2018
צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הוספה של רשויות ציבוריות לתוספת השלישית א' לחוק), התשע"ט-2018 712
חוברת 8103| התשעט| תאריך פרסום: 06-11-2018
תקנות הגנת הצרכן (אופן פרסום בדבר הטלת עיצום כספי), התשע"ט-2018 1300
תקנות רואי חשבון (הוראת שעה), התשע"ט-2018 1300
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - טירה- מתחם דרומי), התשע"ט-2018 1301
צו לעידוד השקעות הון (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי), התשע"ט-2018 1302
תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, התשע"ט-2018 1302
חוברת 8101| התשעט| תאריך פרסום: 04-11-2018
תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018 704
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 8), התשע"ט-2018 708
אכרזת התקנים (תקן רשמי) (החלפה) (מס' 9), התשע"ט-2018 709
צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (תיקון), התשע"ט-2018 709
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון), התשע"ט-2018 710
חוברת 8100| התשעט| תאריך פרסום: 31-10-2018
צו המאבק בטרור (הכרזה שחבר בני אדם הוא ארגון טרור) (תיקון), התשע"ט-2018 687
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף) (תיקון), התשע"ט-2018 689
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (חבל אילות, תיקון), התשע"ט-2018 691
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (אל קסום, תיקון), התשע"ט-2018 694
צו המועצות המקומיות (כפר תבור, תיקון), התשע"ט-2018 696
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הגליל התחתון, תיקון), התשע"ט-2018 697
חוברת 8099| התשעט| תאריך פרסום: 31-10-2018
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (עמק חפר, תיקון), התשע"ט-2018 656
אכרזת העיריות (כפר יונה) (תיקון), התשע"ט-2018 671
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (מנשה, תיקון), התשע"ט-2018 672
צו המועצות המקומיות (ערערה, תיקון), התשע"ט-2018 680
צו המועצות המקומיות (חריש, תיקון), התשע"ט-2018 681
צו המועצות המקומיות (בסמ"ה, תיקון), התשע"ט-2018 682
צו המועצות המקומיות (לקיה, תיקון), התשע"ט-2018 683
צו המועצות המקומיות (רכסים, תיקון), התשע"ט-2018 684
צו הטלגרף האלחוטי (אי–תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון), התשע"ט-2018 685
חוברת 8098| התשעט| תאריך פרסום: 31-10-2018
תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין) (תיקון), התשע"ט-2018 652
תקנות קיזוז מסים (תיקון), התשע"ט-2018 652
החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם) (תיקון), התשע"ט-2018 653
הודעת הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם) (אגרות להיתרים מן הממונה על קרינה סביבתית), התשע"ט-2018 653
חוברת 8097| התשעט| תאריך פרסום: 29-10-2018
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018 650
12345678910...