קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 97 פרסומים אחרונים
 
חוברת 7933| התשעח| תאריך פרסום: 18-01-2018
החלטת שכר שרים וסגני שרים (תיקון והוראת שעה), התשע"ח-2018 868
החלטת שכר שרים וסגני שרים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2018 868
החלטת משכורת נשיא המדינה (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2018 869
החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2018 869
הודעת האפוטרופוס הכללי (שכר), התשע"ח-2018 869
חוברת 7932| התשעח| תאריך פרסום: 17-01-2018
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (עדכון סכומי האגרות), התשע"ח-2018 852
הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשע"ח-2018 865
הודעת רישום שמות עסק, התשע"ח-2018 866


חוברת 7931| התשעח| תאריך פרסום: 16-01-2018
תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (תיקון), התשע"ח-2018 848
צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018) (דחיית תחילתו של התיקון לפקודת הייבוא והייצוא) (מס' 2), התשע"ח-2018 848
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי) (תיקון), התשע"ח-2018 849
תקנות הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה) (תיקון), התשע"ח-2018 849
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37(א) ו–(ג) לחוק) (תיקון), התשע"ח-2018 850
תיקון טעות דפוס

חוברת 7930| התשעח| תאריך פרסום: 15-01-2018
הודעת הדיינים (אגרות), התשע"ח-2018 832
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון) (מס' 2), התשע"ח-2018 837
הודעת שמאי מקרקעין (אגרות), התשע"ח-2018 838
הודעת המתווכים במקרקעין, התשע"ח-2018 839
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשע"ח-2018 840
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשע"ח-2018 840
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינוי סכומים), התשע"ח-2018 844
הודעת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (אגרה בעד הגשת השגה), התשע"ח-2018 844
הודעת המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשע"ח-2018 845
הודעת ברית הזוגיות לחסרי דת (אגרות), התשע"ח-2018 845
הודעת שירות לאומי-אזרחי (דמי כלכלה והיקף ההשתתפות של גוף מפעיל) (עדכון סכומים), התשע"ח-2018 846
חוברת 7929| התשעח| תאריך פרסום: 14-01-2018
תקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים) (תיקון), התשע"ח-2018 824
הודעת הסניגוריה הציבורית, התשע"ח-2018 824
הודעת הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), התשע"ח-2018 825
הודעת הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים), התשע"ח-2018 825
הודעת העמותות (אגרות), התשע"ח-2018 827
הודעת החברות (אגרות), התשע"ח-2018 829
הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התשע"ח-2018 830
תיקוני טעויות

חוברת 7928| התשעח| תאריך פרסום: 11-01-2018
תקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 820
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 820
צו המועצות המקומיות (הוראת שעה), התשע"ח-2018 821
צו הכניסה לישראל (פטור מתקופת אשרה מרבית למבקר עסקי מהרפובליקה של הודו), התשע"ח-2018 822


חוברת 7927| התשעח| תאריך פרסום: 11-01-2018
תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי) (תיקון), התשע"ח-2018 804
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית קריית ים, תיקון), התשע"ח-2018 805
כללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם מחיר לצרכן) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2018 806
הודעת הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התשע"ח-2018 807
הודעת חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו) (עדכון אגרת רישום), התשע"ח-2018 808
הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), התשע"ח-2018 808
הודעת בתי הדין השרעיים (אגרות), התשע"ח-2018 809
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשע"ח-2018 810
הודעת הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשע"ח-2018 812
הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), התשע"ח-2018 815
הודעת סימני המסחר (יישום פרוטוקול מדריד), התשע"ח-2018 815
הודעת המדגמים, התשע"ח-2018 816
הודעת סימני המסחר, התשע"ח-2018 817

חוברת 7926| התשעח| תאריך פרסום: 09-01-2018
הודעת ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר) (בקשה להיתר) (אגרות), התשע"ח-2018 792
הודעת הספנות (כלי שיט) (בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות), התשע"ח-2018 792
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשע"ח-2018 793
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות), התשע"ח-2018 794
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התשע"ח-2018 795
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התשע"ח-2018 796
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות), התשע"ח-2018 797
הודעת הנמלים (רישיונות כניסה לנמל) (אגרות), התשע"ח-2018 798
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התשע"ח-2018 798
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התשע"ח-2018 799
הודעת ההוצאה לפועל (התאמת אגרה מיוחדת), התשע"ח-2018 801
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 2), התשע"ח-2018 802

חוברת 7924| התשעח| תאריך פרסום: 08-01-2018
תקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשע"ח-2018 784
הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) (תיקון), התשע"ח-2018 784

חוברת 7925| התשעח| תאריך פרסום: 08-01-2018
צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 788
צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשע"ח-2018 788
תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 789
תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (תיקון), התשע"ח-2018 789
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 790
צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשע"ח-2018 790

12345678910