קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 73 פרסומים אחרונים
 
חוברת 7842| התשעז| תאריך פרסום: 26-07-2017
תקנות המאבק בטרור (ניהול רכוש שנתפס ושחולט), התשע"ז-2017 1390
חוברת 7841| התשעז| תאריך פרסום: 26-07-2017
תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז-2017 1382
תקנות הנמלים (תעריף לשירותי סוכן אניה) (ביטול), התשע"ז-2017 1385
צו הדואר (דחיית היום הקובע) (מס' 2), התשע"ז-2017 1386
תקנות שידורי טלוויזיה מהכנסת (תיקון), התשע"ז-‏2017 1386
כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) (אזור מעלה הכנרת ואזור סובב כנרת) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז-2017 1387
חוברת 7840| התשעז| תאריך פרסום: 24-07-2017
צו התכנון והבנייה (פטור מתכנית ומהיתר להנחת צינור דלק זמני למיקשר הדרומי הסמוך לנמל אשדוד) (הוראת שעה)ׁ (תיקון), התשע"ז-2017 1374
צו התכנון והבנייה (פטור מתכנית ומהיתר להצבת מיגונית ולשימוש בה) (הוראת שעה)ׁ (תיקון), התשע"ז-2017 1374
אכרזת העיריות (שינוי תחום עיריית אילת), התשע"ז-2017 1374
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי ציפורי הרחבה), התשע"ז-2017 1375
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע פארק הלס, לפי תכנית 491/02/7), התשע"ז-2017 1376
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע ראש נחל מהר"ל, לפי תכנית ג/18482), התשע"ז-2017 1377
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (שמורת טבע מי נפתוח (ליפתא), לפי תכנית מס' 6036), התשע"ז-2017 1378
החלטת שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו) (תיקון), התשע"ז-2017 1379
החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשע"ז-2017 1380
חוברת 7839| התשעז| תאריך פרסום: 18-07-2017
תקנות הכניסה לישראל (קביעת אזורים גאוגרפיים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד) (תיקון), התשע"ז-2017 1370
תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (משק הגז - החלפת ספק גז) (תיקון), התשע"ז-2017 1371
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים) (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017 1372
חוברת 7838| התשעז| תאריך פרסום: 13-07-2017
תקנות האזרחות (סדרי הדין בבקשה לביטול אזרחות), התשע"ז-2017 1358
כללי נתוני אשראי (רישוי לשכות), התשע"ז-2017 1362
צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה) (תיקון), התשע"ז-2017 1365
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 1366
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור) (מס' 3), התשע"ז-2017 1366
הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות) (מס' 2), התשע"ז-2017 1367

חוברת 7837| התשעז| תאריך פרסום: 10-07-2017
תקנות הדרכונים (הוראת שעה), התשע"ז-2017 1350
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (חידוש תוקף הכרזות על מתחמים לפינוי לשם בינוי לתקופה שלישית במסלול רשויות מקומיות), התשע"ז-2017 1354
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הארכת תוקף הכרזות על מתחמים לפינוי לשם בינוי לתקופה שנייה במסלול רשויות מקומיות), התשע"ז-2017 1355
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (חידוש תוקף הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי לתקופה שנייה במסלול רשויות מקומיות), התשע"ז-2017 1356

חוברת 7836| התשעז| תאריך פרסום: 10-07-2017
תקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת), התשע"ז-2017 1338
תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווקו ותיווך בייבוא אישי) (תיקון), התשע"ז-2017 1345
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שעניינם ייצוא של ציוד ביטחוני מחוץ למדינת ישראל) (הוראת שעה), התשע"ז-2017 1347
חוברת 7835| התשעז| תאריך פרסום: 09-07-2017
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) ב(הכרזה על מתחם מועדף לדיור - דיר אל אסד ­- מתחם מערבי), התשע"ז-2017 1334
צו לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (הכרזה על מתחם מועדף לדיור - עפולה- ניר העמק), התשע"ז-2017 1334
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול רשויות מקומיות), התשע"ז-2017 1335
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי) (מס' 4), התשע"ז-2017 1336
חוברת 7834| התשעז| תאריך פרסום: 04-07-2017
תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת) (העברת נתונים ממאגר נתוני זיהוי לרשות חוקרת אחרת), התשע"ז-2017 1326
תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (ועדה מקצועית מייעצת), התשע"ז-2017 1327
כללי הרשות לפיתוח הנגב (מיזמים חקלאיים-תיירותיים משולבים), התשע"ז-2017 1329
תיקון טעות
חוברת 7832| התשעז| תאריך פרסום: 29-06-2017
תקנות בתי הדין השרעיים (אגרות) (תיקון), התשע"ז-2017 1314
תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות) (תיקון), התשע"ז-2017 1314
תקנות בית הדין לעבודה (אגרות) (תיקון), התשע"ז-2017 1315
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי) (תיקון), התשע"ז-2017 1315
הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 1316
כללי מימון מפלגות (מימון תשלומים לצוות הפרלמנטרי) (תיקון), התשע"ז-2017 1318
צו הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) (כפר הרא"ה-המעפיל -להבות חביבה) (ביטול תחולת הפקודה), התשע"ז-2017 1318
12345678