קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​
​​​​​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 114 פרסומים אחרונים
 
חוברת 7987| התשעח| תאריך פרסום: 16-04-2018
צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (קביעת תחום מוגן - הבטיחה), התשע"ח-2018 1808
צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (קביעת תחום מוגן - חולות סמר), התשע"ח-2018 1809
צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (סימון תחום מוגן), התשע"ח-2018 1811
תקנות התעבורה (תיקון מס' 10), התשע"ח-2018 1812
צו להסדר ההימורים בספורט (אמצעי זיהוי ומניעת הלבנת הון), התשע"ח-2018 1813
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון), התשע"ח-2018 1813
הודעת עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשע"ח-2018 1813
הודעת שירות התעסוקה (ערובה), התשע"ח-2018 1814
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשע"ח-2018 1814


חוברת 7986| התשעח| תאריך פרסום: 15-04-2018
תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב) (תיקון), התשע"ח-2018 1800
תקנות התכנון והבנייה (מכוני בקרה, תנאי כשירות נוספים והכשרה של בקר מורשה בטיחות אש) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 1804
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (בדיקה מחדש של מידת התלות בעזרת הזולת של זכאי לגמלת סיעוד) (תיקון), התשע"ח-2018 1805
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי ניפוק גפ"מ), התשע"ח-2018 1806
חוברת 7985| התשעח| תאריך פרסום: 12-04-2018
צו בתי משפט לעניינים מינהליים (שינוי התוספות הראשונה והשנייה לחוק), התשע"ח-2018 1796
חוברת 7984| התשעח| תאריך פרסום: 12-04-2018
תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות), התשע"ח-2018 1772
תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 1790
צו המים (קביעת המפלס המותר) (תיקון), התשע"ח-2018 1793
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על תכשירים) (תיקון), התשע"ח-2018 1793

חוברת 7983| התשעח| תאריך פרסום: 10-04-2018
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (חידוש תוקף הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי לתקופה שלישית במסלול רשויות מקומיות) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 1768
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (חידוש תוקף הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי לתקופה שלישית במסלול רשויות מקומיות) (הוראת שעה מס' 2), התשע"ח-2018 1768
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (חידוש תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי לתקופה שנייה במסלול רשויות מקומיות) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 1769
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הכרזה על מתחמים לפינוי ובינוי במסלול מיסוי) (הוראת שעה מס' 4), התשע"ח-2018 1769
צו הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (הרחבת גבולותיו של מתחם מוכרז לפינוי ובינוי) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 1770
צו התכנון והבנייה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה מס' 6) התשע"ח-2018 1770
חוברת 7982| התשעח| תאריך פרסום: 10-04-2018
תקנות שירות ביטחון (הרכב הוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית וסדרי הדין בה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 1760
הודעת המסים (גבייה) (קביעת הוצאות מרביות), התשע"ח-2018 1764

חוברת 7981| התשעח| תאריך פרסום: 09-04-2018
תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה) (תיקון), התשע"ח-2018 1752
הודעת מינהל מקרקעי ישראל (אגרות), התשע"ח-2018 1758
חוברת 7980| התשעח| תאריך פרסום: 08-04-2018
תקנות בתי המשפט (אגרות) (תיקון) התשע"ח-2018 1748
חוברת 7979| התשעח| תאריך פרסום: 29-03-2018
צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 1746
חוברת 7978| התשעח| תאריך פרסום: 28-03-2018
צו התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018) (החלה הדרגתית של סעיף 46 לחוק), התשע"ח-2018 1742
12345678910...