קובץ התקנות - כללי

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "קובץ התקנות - כללי" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

הפרסומים המובאים בדף זה מוגבלים ל- 100 תוצאות לחיפוש. 


 
חיפוש בקובץ התקנות
תאריך פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 20-1 מתוך 100 תוצאות
תוצאות 20-1 מתוך 100 תוצאות
להרחבהמספר חוברתממויין לפי מספר חוברת בסדר יורדשנהממויין לפי שנה בסדר יורדתאריך פרסוםממויין לפי תאריך פרסום בסדר יורדקובץממויין לפי קובץ בסדר יורד
7764התשע"ז17-01-2017
תקנות הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (אמות מידה לשימוש במרבב) (תיקון), התשע"ז-2017 576
תקנות הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים (שינוי התוספת לחוק), התשע"ז-2017 576
כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) (עובדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת), התשע"ז-2017 577
כללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם סידור מצרכים בחנות של קמעונאי גדול) (הוראת שעה), התשע"ז-2017 580
הודעת המקרקעין (אגרות), התשע"ז-2017 581
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים בנציגויות בחוץ לארץ), התשע"ז-2017 586
הודעת השותפויות (רישום ואגרות), התשע"ז-2017 587
הודעת המפלגות (עדכון סכומים), התשע"ז-2017 589
הודעת האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע), התשע"ז-2017 589
הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), התשע"ז-2017 590
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה), התשע"ז-2017 590
7763התשע"ז17-01-2017
הודעת שמאי מקרקעין (אגרות), התשע"ז-2017 560
הודעת רואי חשבון (אגרות), התשע"ז-2017 561
הודעת חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רישיון) (מס' 2), התשע"ז-2017 563
הודעת המתווכים במקרקעין, התשע"ז-2017 563
הודעת הנוטריונים (אגרות נוטריון), התשע"ז-2017 564
הודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשע"ז-2017 564
הודעת הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשע"ז-2017 568
הודעת הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (שינוי סכומים), התשע"ז-2017 571
הודעת חופש המידע (אגרות), התשע"ז-2017 572
הודעת ברית הזוגיות לחסרי דת (אגרות), התשע"ז-2017 572
הודעת הגנת הפרטיות (אגרות), התשע"ז-2017 573
הודעת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (אגרה בעד הגשת השגה), התשע"ז-2017 574
הודעת ביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), התשע"ז-2017 574
הודעת החברות (עדכון עיצום כספי), התשע"ז-2017 574
7762התשע"ז12-01-2017
הודעת הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד) (עדכון סכומי האגרות), התשע"ז-2017 544
הודעת כלי הירייה (אגרות רישיון), התשע"ז-2017 557
7761התשע"ז12-01-2017
הודעת ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר) (בקשה להיתר) (אגרות), התשע"ז-2017 532
הודעת הספנות (כלי שיט) (בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם) (אגרות), התשע"ז-2017 532
הודעת הספנות (ימאים) (אגרות), התשע"ז-2017 533
הודעת הספנות (כלי שיט) (מדידת תפוסתם של כלי שיט) (אגרות), התשע"ז-2017 534
הודעת הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים) (אגרות), התשע"ז-2017 535
הודעת הספנות (כלי שיט) (רישום וסימון) (אגרות), התשע"ז-2017 536
הודעת הנמלים (אגרות שירותי ספנות) (אגרות), התשע"ז-2017 537
הודעת הנמלים (רישיונות כניסה לנמל) (אגרות), התשע"ז-2017 538
הודעת הנמלים (יומן רשמי לכלי שיט) (אגרות), התשע"ז-2017 538
הודעת הנמלים (בטיחות השיט) (אגרות), התשע"ז-2017 539
הודעת סימני המסחר (יישום פרוטוקול מדריד), התשע"ז-2017 541
הודעת המפלגות (אגרות), התשע"ז-2017 542
7760התשע"ז09-01-2017
צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון), התשע"ז-2017 524
תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (כספים) (תיקון), התשע"ז-2017 524
תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תשלומי בעל זיכיון לשידורי רדיו) (תיקון), התשע"ז-2017 528
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (חובת דיווח על רווחיות של קמעונאי גדול במכירת לחם, חלב ומוצריו, ביצים ומלח), התשע"ז-2017 529
צו הרשויות המקומיות (מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער) (שיעור ההשתתפות של משרד החינוך בעלות שכר של מנהל יחידת נוער) (תיקון), התשע"ז-2017 530
7759התשע"ז05-01-2017
תקנות הקאדים (קביעת מושבם ואזורי שיפוטם של בתי הדין השרעיים), התשע"ז-2017 508
צו מחלות בעלי חיים (תיקון התוספת השנייה לפקודה), התשע"ז-2017 510
הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים (אגרות), התשע"ז-2017 510
הודעת הירושה (אגרות בתי הדין הדתיים), התשע"ז-2017 511
הודעת המדגמים, התשע"ז-2017 511
הודעת סימני המסחר, התשע"ז-2017 513
הודעת הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה), התשע"ז-2017 514
7758התשע"ז05-01-2017
הקובץ הועלה מחדש (12.1.17)
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - יערות) (תיקון), התשע"ז-2017 496
הודעת הכניסה לישראל, התשע"ז-2017 497
הודעת ניירות ערך (חיתום) (אגרות ופיקדון), התשע"ז-2017 502
הודעת ניירות ערך (אגרה שנתית), התשע"ז-2017 502
הודעת ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשע"ז-2017 503
הודעת ניירות ערך (אגרת טיפול בהקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשע"ז-2017 503
הודעת ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשע"ז-2017 504
הודעת ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) (עדכון סכומים), התשע"ז-2017 504
הודעת הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות) (עדכון סכומי האגרות), התשע"ז-2017 505
הודעת הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי (עדכון סכומים), התשע"ז-2017 506
7757התשע"ז03-01-2017
תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) (תיקון), התשע"ז-2017 484
הודעת הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ) (עדכון סכומים), התשע"ז-2017 485
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד מתן רישיון מיוחד), התשע"ז-2017 485
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד קישור–גומלין), התשע"ז-2017 486
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת תשלומים לעדים), התשע"ז-2017 486
הודעת סדר הדין האזרחי (עדכון התוספת השנייה), התשע"ז-2017 487
הודעת בתי המשפט (אגרות), התשע"ז-2017 488
הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), התשע"ז-2017 491
הודעת בית הדין לעבודה (אגרות), התשע"ז-2017 492
הודעת בתי הדין השרעיים (אגרות), התשע"ז-2017 493
הודעת חתימה אלקטרונית (רישום גורם מאשר וניהולו) (עדכון אגרת רישום), התשע"ז-2017 494
7756התשע"ז02-01-2017
תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים) (תיקון), התשע"ז-2017 482
הודעת פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשע"ז-2017 482
7755התשע"ז01-01-2017
תקנות הדואר (הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה) (הוראת שעה), התשע"ז-2017 478
תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי) (תיקון), התשע"ז-2017 478
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם) (תיקון), התשע"ז-2017 478
7754התשע"ז01-01-2017
תקנות הכניסה לישראל (אגרות בבית הדין לעררים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017 470
צו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תקופת מבחן) (תיקון), התשע"ז-2017 470
תקנות המועצה לענף הלול (אגרת שירותים) (תיקון), התשע"ז-2017 471
תקנות שירותי הדת היהודיים (מועצת בתי העלמין בתל רגב) (תיקון), התשע"ז-2017 472
תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר) (תיקון), התשע"ז-2017 472
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה) (תיקון), התשע"ז-2017 473
צו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), התשע"ז-2017 474
צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה) (תיקון), התשע"ז-2017 475
הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשע"ז-2017 475
הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשע"ז-2017 475
הודעת מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) (עדכון סכומים), התשע"ז-2017 476
7753התשע"ז01-01-2017
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2017), התשע"ז-2017 462
7752התשע"ז01-01-2017
תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (אגרות ותשלומים בעד שירותים), התשע"ז-2017 454
תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 460
כללי משק החשמל (אספקת חשמל לצרכנים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז-2017 460
7751התשע"ז29-12-2016
כללי המים (קביעת תעריף למים מוחדרים) (הוראת שעה), התשע"ז-2016 450
כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) המערכת הארצית ואזורים מנותקים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז-2016 450
7750התשע"ז29-12-2016
צו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה) (קצין מוסמך לעניין גוף המנוי בתוספת החמישית לחוק), התשע"ז-2016 442
תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשע"ז-2016 442
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ז-2016 444
תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (שיעור ההפרשה לקרן פיצויים) (הוראת שעה), התשע"ז-2016 445
תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום אגרה בעד אישור רופא אחראי) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז-2016 445
הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ"א), התשע"ז-2016 446
7749התשע"ז28-12-2016
כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב) (תיקון), התשע"ז-2016 406
כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב) (תיקון), התשע"ז-2016 411
כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון), התשע"ז-2016 420
כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה) (תיקון), התשע"ז-2016 429
כללי ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו–2010) (תעריפי שירותי מים וביוב ברשויות מקומיות שאינן רשויות מקומיות בלא תאגיד ואשר טרם העבירו את שירותי המים והביוב לחברה) (תיקון), התשע"ז-2016 430
כללי איגודי ערים (תעריפים לשירותי ביוב שמספקים איגודי ערים לביוב) (תיקון), התשע"ז-2016 433
כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון), התשע"ז-2016 435
כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון), התשע"ז-2016 436
כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז-2016 438
הודעת הדואר (אגרות בעד היתר), התשע"ז-2016 438
הודעת הדואר (היקף האחריות לדברי דואר פנים), התשע"ז-2016 439
הודעת הירושה (אגרות הרשם לענייני ירושה), התשע"ז-2016 439
הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת שכר טרחת סניגור), התשע"ז-2016 440
7748התשע"ז28-12-2016
צו הסטטיסטיקה (מיפקד אוכלוסיית מוסדות), התשע"ז-2016 398
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (קנדה), התשע"ז-2016 400
צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (הודו), התשע"ז-2016 400
צו התכנון והבנייה (פטור מתכנית והיתר להצבת תחנת משנה ניידת) (תיקון), התשע"ז-2016 400
צו הסכמים קיבוציים (הארכת תחולתו של פטור לגבי עובדים מסוימים), התשע"ז-2016 401
אכרזת התקנים (הסרת רשמיות מתקן ישראלי), התשע"ז-2016 401
צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) (תיקון), התשע"ז-2016 402
תקנות שירות המדינה (מינויים) (עובדים זמניים בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת), התשע"ז-2016 403
צו משק החשמל (דחיית מועדים לפי סעיף 60(ד11) לחוק), התשע"ז-2016 404
הודעת ההגבלים העסקיים (אגרות), התשע"ז-2016 404
7747התשע"ז25-12-2016
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה), התשע"ז-2016 382
הודעת הטלגרף האלחוטי (אגרות), התשע"ז-2016 384
7746התשע"ז22-12-2016
תקנות הדיג (תיקון), התשע"ז-2016 346
תקנות סימני המסחר (תיקון), התשע"ז-2016 379
7745התשע"ז22-12-2016
צו ועדות חקירה (היתר עיון בחומרי ועדת חקירה), התשע"ז-2016 342
צו הכניסה לישראל (שינוי התוספת לחוק) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז-2016 343
כללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני) (תיקון), התשע"ז-2016 344
הודעת ההוצאה לפועל (התאמת אגרה מיוחדת), התשע"ז-2016 344
 
הבא לדף אחרון