ספר החוקים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ספר החוקים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

  • הפרסומים המובאים בדף זה מוגבלים ל- 100 תוצאות לחיפוש.
 
חיפוש בספר החוקים
תאריך פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 20-1 מתוך 100 תוצאות
תוצאות 20-1 מתוך 100 תוצאות
להרחבהמספר חוברתממויין לפי מספר חוברת בסדר יורדשנהממויין לפי שנה בסדר יורדתאריך פרסוםממויין לפי תאריך פרסום בסדר יורדקובץממויין לפי קובץ בסדר יורד
2596התשע"ז10-01-2017
חוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 330
  תיקונים עקיפים:
  חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955 - מס' 16
  חוק חקירות סיבות מוות, התשי"ח-1958 - מס' 2
  פקודת מס הכנסה - מס' 238
  חוק הירושה, התשכ"ה-1965 - מס' 15
  חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969 - מס' 7
  חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 - מס' 23
  חוק העונשין, התשל"ז-1977 - מס' 128
  חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 - מס' 49
  חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 - מס' 20
  חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 - מס' 76
  חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988 - מס' 10
  חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 - מס' 60
  חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 - מס' 11
  חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 - מס' 5
  חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000 - מס' 4
  חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס-2000 - מס' 3
  חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001 - מס' 9
  חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004 - מס' 5
  חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005 - מס' 2
  חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005
  חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו-2006 - מס' 4
  חור זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על–תיכוניים, התשס"ח-2008 - מס' 2
  חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016 - מס' 2
2595התשע"ז10-01-2017
חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ז-2017 324
  תיקון עקיף:
  חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 - מס' 11
חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 6), התשע"ז-2017 328
תיקוני טעויות בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016 328
2594התשע"ז01-01-2017
חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 - הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ז-2017 324
2593התשע"ז01-01-2017
חוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים, התשע"ז-2016 320
2592התשע"ז29-12-2016
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018), התשע"ז-2016 217
2591התשע"ז29-12-2016
חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018), התשע"ז-2016 49
2590התשע"ז29-12-2016
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 230), התשע"ז-2016 46
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 116), התשע"ז-2016 46
2589התשע"ז22-12-2016
חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז-2016 38
חוק ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016 42
חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס' 8), התשע"ז-2016 44
2588התשע"ז19-12-2016
חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו–2016) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2016‏ 34
חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 16), התשע"ז-2016‏ 34
2587התשע"ז12-12-2016
חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 9)‏ 32
חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 51), התשע"ז-2016‏ 32
2586התשע"ז11-12-2016
חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס' 9), התשע"ז-2016 28
חוק העונשין (תיקון מס' 127), התשע"ז-2016 29
  תיקונים עקיפים:
  חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957 - מס' 7
  חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 - מס' 12
חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 22), התשע"ז-2016 29
2585התשע"ז27-11-2016
חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"ז-2016 20
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 27), התשע"ז-2016 25
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 183), התשע"ז-2016 25
חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 8), התשע"ז-2016 26
2584התשע"ז17-11-2016
חוק שירות הציבור (הצהרת הון), התשע"ז-2016 4
  תיקונים עקיפים:
  חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 - מס' 18
  חוק הדיינים, התשט"ו-1955 - מס' 28
  חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 - מס' 72
  חוק הקאדים, התשכ"א-1961 - מס' 17
  חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962 - מס' 21
  חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 - מס' 49
  פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 - מס' 53
  חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978 - מס' 8
  חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 - מס' 88
  חוק המשטרה, התשס"ו-2006 - מס' 12
חוק הפחתת תוספות פיגור שנוספו על קנסות הנגבים בידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הוראת שעה), התשע"ז-2016 17
הודעת המערכת
2583התשע"ז02-11-2016
חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון מס' 8), התשע"ז-2016 2
2582התשע"ו21-08-2016
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 1254
  תיקונים עקיפים:
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 - מס' 32
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 - מס' 17
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 - מס' 8
  פקודת מס הכנסה - מס' 229
  חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-1961 - מס' 6
  חוק המילווה (חברות ביטוח), התשכ"ג-1962 - מס' 8
  חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 - מס' 60
  פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970 - מס' 21
  חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 - מס' 8
  חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 - מס' 26
  חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 - מס' 7
  חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 - מס' 30
  חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 - מס' 18
  חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 - מס' 26
  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 - מס' 16
  חוק מידע גנטי, התשס"א-2000 - מס' 7
  חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - מס' 18
  חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 - מס' 103
  חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005 - מס' 3
  חוק בנק ישראל, התש"ע-2010 - מס' 3
  חוק הטיס, התשע"א-2011 - מס' 2
  חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013
  חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו–2016), התשע"ו-2016
2581התשע"ו21-08-2016
עמוד
חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016 1234
  תיקונים עקיפים:
  חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 - מס' 109
  חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 - מס' 12
  חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו-2006 - מס' 4
  חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 - מס' 4
  חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 - מס' 88
  חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 62 - הוראת שעה), התשס"ח-2008
  חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 - מס' 102
  חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998 - מס' 8
חוק המפלגות (תיקון מס' 20), התשע"ו-2016 1251
2580התשע"ו16-08-2016
חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 25), התשע"ו-2016 1226
חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 22), התשע"ו-2016 1227
חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשע"ו-2016 1228
חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 11), התשע"ו-2016 1230
2579התשע"ו09-08-2016
הקובץ הועלה מחדש כנוסח מתוקן
חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016 1214
  תיקון עקיף:
  חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 - מס' 89 [צ"ל מס' 86]
חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה), התשע"ו-2016 1219
  תיקונים עקיפים:
  חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 - מס' 19
  חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 - מס' 90 [צ"ל מס' 87]
  חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 - מס' 15
  חוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח-2008 - הוראת שעה
2578התשע"ו16-08-2016
חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 6), התשע"ו-2016 1206
  תיקון עקיף:
  חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 - מס' 19
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 63), התשע"ו-2016 1209
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016 1211
חוק המשטרה (תיקון מס' 11), התשע"ו-2016 1212
חוק הספורט (תיקון מס' 10), התשע"ו-2016 1212
2577התשע"ו16-08-2016
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016 1194
  תיקון עקיף:
  חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 - מס' 17
חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), התשע"ו-2016 1202
 
הבא לדף אחרון