ספר החוקים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ספר החוקים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 51 פרסומים אחרונים
 
חוברת 2663| התשעז| תאריך פרסום: 09-08-2017
חוק הסדרת הלוואות חוץ־בנקאיות (תיקון מס' 5), התשע"ז-2017 1208
??תיקונים עקיפים:
??פקודת הבנקאות, 1941 - מס' 31
??חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - מס' 24
??חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003 - מס' 6
??חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 - מס' 26
חוברת 2662| התשעז| תאריך פרסום: 07-08-2017
**הקובץ הועלה מחדש**
חוק העיצובים, התשע"ז-2017 1176
??תיקונים עקיפים:
??פקודת הפטנטים והמדגמים - מס' 10
??פקודת המכס - מס' 27
??פקודת מס הכנסה - מס' 243
??חוק מס קנייה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952 - מס' 24
??חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 - מס' 40
??חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-1965 - מס' 5
??חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 - מס' 12
??פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 - 8
??חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 - מס' 80
??פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 - מס' 20
??חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 - מס' 90
??חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 - מס' 19
??חוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס-1999
??חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - מס' 23
??חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 - מס' 4
חוברת 2661| התשעז| תאריך פרסום: 07-08-2017
חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 53), התשע"ז-2017 1156
??תיקונים עקיפים:
??חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 - מס' 25
??חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 - מס' 5
חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ז-2017 1164
??תיקונים עקיפים:
??חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 - מס' 118
??חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 - מס' 113
חוברת 2660| התשעז| תאריך פרסום: 07-08-2017
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117 - הוראת שעה), התשע"ז-2017 1152
חוברת 2659| התשעז| תאריך פרסום: 07-08-2017
חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז-2017 1136
??תיקונים עקיפים:
??פקודת העיריות - מס' 142
??פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 - מס' 14
??חוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993 - מס' 3
??חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג-2013 - מס' 3
??חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, ההתשמ"ח-1988 - ביטול החוק
חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס' 33), התשע"ז-2017 1141
חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז-2017 1147
??תיקון עקיף:
??חוק זיכרון השואה והגבורה - יד ושם, התשי"ג-1953 - מס' 5
חוברת 2658| התשעז| תאריך פרסום: 07-08-2017
חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז-2017 1120
חוק המועצה לגיל הרך, התשע"ז-2017 1129
חוברת 2657| התשעז| תאריך פרסום: 07-08-2017
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 48), התשע"ז-2017 1112
??תיקון עקיף:
??חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994 - מס' 11
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 39), התשע"ז-2017 1115
??תיקונים עקיפים:
??חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 - מס' 112
??חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002 - מס' 4
חוק בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 1117
חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16), התשע"ז-2017 1118
חוברת 2656| התשעז| תאריך פרסום: 06-08-2017
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 242), התשע"ז-2017 1092
חוק משק החשמל (תיקון מס' 14 - הוראת שעה), התשע"ז-2017 1104
חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 17), התשע"ז-2017 1106
??תיקונים עקיפים:
??חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957 - מס' 8
??חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005 - מס' 3
חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2017 1109
??תיקון עקיף:
??פקודת מס הכנסה - הוראת שעה
חוברת 2655| התשעז| תאריך פרסום: 06-08-2017
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס' 4), התשע"ז-2017 1076
תיקונים עקיפים:
חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 - מס' 65
חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 - מס' 24
חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993 - מס' 4
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 - הוראת שעה
חוברת 2654| התשעז| תאריך פרסום: 03-08-2017
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 28), התשע"ז-2017 1064
??תיקונים עקיפים:
??חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 - מס' 64
??חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 - מס' 25
123456