ספר החוקים

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "ספר החוקים" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​

חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 49 פרסומים אחרונים
 
חוברת 2732| התשעח| תאריך פרסום: 16-07-2018
חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 10), התשע"ח-2018 746
חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראות שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018 748
תיקונים עקיפים:
פקודת התעבורה - מס' 124
חוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966 - מס' 6
חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה), התשס"ב-2002 - מס' 2
חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 56), התשע"ח-2018 748
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 125), התשע"ח-2018 749
תיקון עקיף:
חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו־2016), התשע"ו-2015 - מס' 2
חוק העבירות המינהליות (תיקון מס' 25), התשע"ח-2018 750
חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018 750
חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 6), התשע"ח-2018 751
חוברת 2731| התשעח| תאריך פרסום: 12-07-2018
חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 55), התשע"ח-2018 742
חוק אימוץ ילדים (תיקון מס' 11 - הוראת שעה), התשע"ח-2018 743
חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 23 - הוראת שעה), התשע"ח-2018 743
חוברת 2730| התשעח| תאריך פרסום: 08-07-2018
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 21), התשע"ח-2018 730
חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח-2018 732
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 18), התשע"ח-2018 734
תיקונים עקיפים:
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 - מס' 36
חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 - מס' 28
חוברת 2729| התשעח| תאריך פרסום: 01-07-2018
חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ח-2018 722
חוברת 2728| התשעח| תאריך פרסום: 01-07-2018
חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 14), התשע"ח-2018 718
חוק הספורט (תיקון מס' 15), התשע"ח-2018 718
חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 23), התשע"ח-2018 719
חוברת 2727| התשעח| תאריך פרסום: 28-06-2018
חוק מימון מפלגות (תיקון מס' 36), התשע"ח-2018 710
תיקונים עקיפים:
חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 - מס' 71
חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 - מס' 50
חוק הכנסת, התשנ"ד-1994 - מס' 46
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 93), התשע"ח-2018 715
חוברת 2726| התשעח| תאריך פרסום: 27-06-2018
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 32), התשע"ח-2018 706
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 207), התשע"ח-2018 708
חוברת 2725| התשעח| תאריך פרסום: 21-06-2018
חוק העונשין (תיקון מס' 132), התשע"ח-2018 698
תיקונים עקיפים:
חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז-2017
חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ח-2018
חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 18), התשע"ח-2018 698
חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018 700
חוק העונשין (תיקון מס' 132), התשע''ח-2018*
חוברת 2724| התשעח| תאריך פרסום: 17-06-2018
חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018 696
חוברת 2723| התשעח| תאריך פרסום: 17-06-2018
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 123), התשע"ח-2018 692
חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018 692
חוק הכנסת (תיקון מס' 45), התשע"ח-2018 693
12345