הצעות חוק הממשלה

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "הצעות חוק הממשלה" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​


חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 31 פרסומים אחרונים
 
חוברת 1165| התשעח| תאריך פרסום: 06-11-2017
הצעת חוק האזורים הימיים, התשע"ח-2017 48
חוברת 1164| התשעח| תאריך פרסום: 01-11-2017
הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון מס' 5), התשע"ח-2017 32
חוברת 1163| התשעח| תאריך פרסום: 30-10-2017
הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית), התשע"ח-2017 24
חוברת 1162| התשעח| תאריך פרסום: 25-10-2017
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 81) (הקמת מחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזי בחיפה) התשע"ח-2017 20
חוברת 1161| התשעח| תאריך פרסום: 25-10-2017
הצעת חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס' 25) (הסתייעות במומחה או בחוקר לצורך ניהול הייצוג המשפטי), התשע"ח-2017 18
חוברת 1160| התשעח| תאריך פרסום: 23-10-2017
הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 15), התשע"ח-2017 16
חוברת 1159| התשעח| תאריך פרסום: 23-10-2017
הצעת חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (תיקון מס' 2), התשע"ח-2017 14
חוברת 1158| התשעח| תאריך פרסום: 23-10-2017
הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 2) (הכרזה על ארגון טרור או על פעיל טרור בשל הכרזה מחוץ לישראל), התשע"ח-2017 6
חוברת 1157| התשעח| תאריך פרסום: 23-10-2017
הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון), התשע"ח-2017 2
חוברת 1156| התשעז| תאריך פרסום: 02-08-2017
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 29), התשע"ז-2017 1378
1234