הצעות חוק הממשלה

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "הצעות חוק הממשלה" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​


חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
נמצאו 37 תוצאות
 
חוברת 1109| התשעז| תאריך פרסום: 16-02-2017
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 6) (אמצעי זיהוי ביומטריים), התשע"ז-2017 778
חוברת 1116| התשעז| תאריך פרסום: 13-02-2017
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 239), התשע"ז-2017 900
חוברת 1115| התשעז| תאריך פרסום: 01-02-2017
הצעת חוק לביטול פקודת העתונות, התשע"ז-2017 888
חוברת 1114| התשעז| תאריך פרסום: 01-02-2017
הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30), התשע"ז-2017 816
חוברת 1113| התשעז| תאריך פרסום: 30-01-2017
הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] (מס' 22), התשע"ז-2017 812
חוברת 1112| התשעז| תאריך פרסום: 25-01-2017
הצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס' 4) (הוועדה ליציבות פיננסית), התשע"ז-2017 800
חוברת 1111| התשעז| תאריך פרסום: 25-01-2017
הצעת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז-2017 784
חוברת 1110| התשעז| תאריך פרסום: 25-01-2017
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 192) (חישוב תקופת אכשרה), התשע"ז-2017 782
חוברת 1108| התשעז| תאריך פרסום: 16-01-2017
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 6) (אמצעי זיהוי ביומטריים), התשע"ז-2017 778
חוברת 1107| התשעז| תאריך פרסום: 11-01-2017
הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 39), התשע"ז-2017 766
1234