הצעות חוק הממשלה

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "הצעות חוק הממשלה" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​


חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
נמצאו 42 תוצאות
 
חוברת 1108| התשעז| תאריך פרסום: 16-01-2017
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 6) (אמצעי זיהוי ביומטריים), התשע"ז-2017 778;
חוברת 1107| התשעז| תאריך פרסום: 11-01-2017
הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 39), התשע"ז-2017 766;
חוברת 1106| התשעז| תאריך פרסום: 04-01-2017
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 238), התשע"ז-2017 758;
חוברת 1105| התשעז| תאריך פרסום: 03-01-2017
הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017 750;
חוברת 1103| התשעז| תאריך פרסום: 28-12-2016
הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 27) (קרנות סל), התשע"ז-2016 722;
חוברת 1104| התשעז| תאריך פרסום: 28-12-2016
הצעת חוק להסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט, התשע"ז-2016 742;
חוברת 1102| התשעז| תאריך פרסום: 26-12-2016
הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 6), התשע"ז-2016 720;
חוברת 1101| התשעז| תאריך פרסום: 19-12-2016
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 229) (פטור ממס לרשות מקומית על הכנסה מדיבידנד או מריבית והפרשי הצמדה מאת תאגיד מים וביוב), התשע"ז-2016 718;
חוברת 1100| התשעז| תאריך פרסום: 19-12-2016
הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע תיקון והוראת שעה), התשע"ז-2016 706;
חוברת 1099| התשעז| תאריך פרסום: 12-12-2016
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 185) (הארכת משך הזכאות לגמלת סיעוד בתקופת אשפוז), התשע"ז-2016 704;
12345