הצעות חוק הממשלה

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "הצעות חוק הממשלה" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​


חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 42 פרסומים אחרונים
 
חוברת 1154| התשעז| תאריך פרסום: 26-07-2017
הצעת חוק לשמירה על בטיחות מעליות, התשע"ז-2017 1302
חוברת 1139| התשעז| תאריך פרסום: 26-07-2017
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 90) (מינוי מומחה מטעם בית המשפט), התשע"ז-2017 1144
חוברת 1153| התשעז| תאריך פרסום: 25-07-2017
הצעת חוק למניעת מחלת הכלבת, התשע"ז-2017 1278
חוברת 1152| התשעז| תאריך פרסום: 24-07-2017
הצעת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים (תיקון), התשע"ז-2017 1274
חוברת 1151| התשעז| תאריך פרסום: 24-07-2017
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 54) (מכירה מיוחדת), התשע"ז-2017 1266
חוברת 1150| התשעז| תאריך פרסום: 19-07-2017
הצעת חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 27), התשע"ז-2017 1230
חוברת 1149| התשעז| תאריך פרסום: 17-07-2017
הצעת חוק מעמד משרדי רשות המסים כתחנות משטרה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 1226
חוברת 1148| התשעז| תאריך פרסום: 17-07-2017
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז-2017 1218
חוברת 1147| התשעז| תאריך פרסום: 10-07-2017
הצעת חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ז-2017 1210
חוברת 1146| התשעז| תאריך פרסום: 10-07-2017
הצעת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע"ז-2017 1186
הצעת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קפריסין בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע"ז-2017 1196
12345