הצעות חוק הממשלה

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "הצעות חוק הממשלה" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​


חיפוש
תוכן עניינים מספר חוברת
שנה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
נמצאו 51 תוצאות
 
חוברת 1130| התשעז| תאריך פרסום: 20-03-2017
הצעת חוק קרן חינוך ארצות הברית-ישראל, התשע"ז-2017 1076
חוברת 1129| התשעז| תאריך פרסום: 20-03-2017
הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 10), התשע"ז-2017 1072
חוברת 1128| התשעז| תאריך פרסום: 20-03-2017
הצעת חוק רואי חשבון (תיקון מס' 9), התשע"ז-2017 1044
חוברת 1127| התשעז| תאריך פרסום: 20-03-2017
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס' 4) (הפעלת מערכת לתיווך באשראי), התשע"ז-2017 1024
חוברת 1126| התשעז| תאריך פרסום: 20-03-2017
הצעת חוק תיירות מרפא, התשע"ז-2017 1000
חוברת 1125| התשעז| תאריך פרסום: 20-03-2017
הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 4) (סיום פעילות החברה והעברה לאפוטרופוס הכללי), התשע"ז-2017 980
חוברת 1124| התשעז| תאריך פרסום: 20-03-2017
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 54), התשע"ז-2017 972
חוברת 1123| התשעז| תאריך פרסום: 15-03-2017
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 56), התשע"ז-2017 968
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 240), התשע"ז-2017 970
חוברת 1122| התשעז| תאריך פרסום: 15-03-2017
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 18), התשע"ז-2017 960
חוברת 1121| התשעז| תאריך פרסום: 14-03-2017
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 53) (ערר על החלטות מנהל לשכת ההוצאה לפועל או עובד מערכת ההוצאה לפועל), התשע"ז-2017 958
123456