הצעות חוק הממשלה

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "הצעות חוק הממשלה" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​


חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 60 פרסומים אחרונים
 
חוברת 1227| התשעח| תאריך פרסום: 15-05-2018
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע"ח-2018 930
חוברת 1226| התשעח| תאריך פרסום: 07-05-2018
הצעת חוק העבירות המינהליות (תיקון מס' 25), התשע"ח-2018 928
חוברת 1225| התשעח| תאריך פרסום: 02-05-2018
הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון) (החלת החוק על שטחי נפלים), התשע"ח-2018 920
חוברת 1224| התשעח| תאריך פרסום: 02-05-2018
הצעת חוק הסיוע המשפטי (סיוע משפטי לאדם בהליך אזרחי לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 918
חוברת 1223| התשעח| תאריך פרסום: 30-04-2018
הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 132) (ירי מנשק חם), התשע"ח-2018 914
חוברת 1222| התשעח| תאריך פרסום: 30-04-2018
הצעת חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 117) (הסמכת בית משפט לעניינים מינהליים לדון בהחלטות מִינהליות של רשויות ישראליות הפועלות באזור), התשע"ח-2018 906
חוברת 1221| התשעח| תאריך פרסום: 30-04-2018
הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 20) (חיזוק האכיפה והקלת נטל האסדרה), התשע"ח-2018 890
חוברת 1220| התשעח| תאריך פרסום: 30-04-2018
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 32), התשע"ח-2018 882
חוברת 1219| התשעח| תאריך פרסום: 30-04-2018
הצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 4) (סמכות השיפוט בעניין הליכי בוררות), התשע"ח-2018 878
חוברת 1218| התשעח| תאריך פרסום: 12-03-2018
הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 17) (הרכב ועדת שחרורים), התשע"ח-2018 876
123456