הצעות חוק הממשלה

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "הצעות חוק הממשלה" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​


חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 42 פרסומים אחרונים
 
חוברת 1190| התשעח| תאריך פרסום: 15-01-2018
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018 290
חוברת 1189| התשעח| תאריך פרסום: 15-01-2018
הצעת חוק שירותי תיירות, התשע"ח-2018 246
חוברת 1188| התשעח| תאריך פרסום: 10-01-2018
הצעת חוק התקנים (תיקון מס' 13), התשע"ח-2018 238
חוברת 1187| התשעח| תאריך פרסום: 08-01-2018
הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) (תיקון), התשע"ח-2018 234
חוברת 1186| התשעח| תאריך פרסום: 01-01-2018
הצעת חוק למניעת הפצה ומימון של נשק להשמדה המונית או של אמצעים לנשיאתו, התשע"ח-2018 214
חוברת 1185| התשעח| תאריך פרסום: 01-01-2018
הצעת חוק־יסוד: הממשלה (תיקון מס' 6) (אצילת סמכות לסגן שר) 212
חוברת 1184| התשעח| תאריך פרסום: 01-01-2018
הצעת חוק־יסוד: הממשלה (תיקון מס' 5) (סמכויות לעניין פתיחה במלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית) 204
הצעת חוק הממשלה (תיקון מס' 12) (אצילת סמכות לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי), התשע"ח-2018 207
חוברת 1183| התשעח| תאריך פרסום: 01-01-2018
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 83) (התיישנות), התשע"ח-2018 192
חוברת 1182| התשעח| תאריך פרסום: 18-12-2017
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 55) (היוועדות חזותית), התשע"ח-2017 188
חוברת 1181| התשעח| תאריך פרסום: 11-12-2017
הצעת חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה - הוראת שעה), התשע"ח-2017 180
12345