הצעות חוק הממשלה

 
בדף זה ניתן למצוא את הפרסומים הבאים מתוך "הצעות חוק הממשלה" שאותם עורכת ומביאה לדפוס מחלקת רשומות.​


חיפוש
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
מוצגים 33 פרסומים אחרונים
 
חוברת 1251| התשעח| תאריך פרסום: 18-07-2018
הצעת חוק מס הכנסה (מיסוי הכנסה מפעילות בכלי שיט לפי תפוסה), התשע"ח-2018 1276
חוברת 1250| התשעח| תאריך פרסום: 16-07-2018
הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ח-2018 1236
הודעת המערכת על תיקון טעות בדברי ההסבר להצעת חוק סדר הדין הפלילי (חילוט תקבולי עבירה), התשע"ח-2018 1272
חוברת 1249| התשעח| תאריך פרסום: 16-07-2018
הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 69) (בורסה ייעודית), התשע"ח-2018 1228
חוברת 1248| התשעח| תאריך פרסום: 16-07-2018
הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 4), התשע"ח-2018 1226
חוברת 1247| התשעח| תאריך פרסום: 16-07-2018
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 95) (תובע טרדן), התשע"ח-2018 1218
חוברת 1246| התשעח| תאריך פרסום: 11-07-2018
הצעת חוק שירותי תשלום, התשע"ח-2018 1154
חוברת 1245| התשעח| תאריך פרסום: 11-07-2018
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חילוט תקבולי עבירה), התשע"ח-2018 1126
חוברת 1244| התשעח| תאריך פרסום: 09-07-2018
הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 16 והוראת שעה) (רפורמה במשק החשמל), התשע"ח-2018 1102
חוברת 1243| התשעח| תאריך פרסום: 09-07-2018
הצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 4 והוראת שעה), התשע"ח-2018 1098
חוברת 1242| התשעח| תאריך פרסום: 09-07-2018
הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (מסירת מידע מפנקס הבוחרים למתמודדים לראשות מועצה אזורית והצבעת בעלי תפקידים), התשע"ח-2018 1094
1234