רשומות

הודעה למנויי רשומות

  • ​לידיעת המנויים: הפצת הרשומות נמצאת בהליך מכרז ואמורה לעבור לידי מפיץ שייבחר לכך. עד למעבר אנו ממשיכים בהפצה למנויי 2016. את התשלום לשנת 2017 אפשר להסדיר באמצעות שרת התשלומים או מאוחר יותר מול הגוף שייבחר במכרז.​

טופס מקוון
בקשה לפרסום הודעה ברשומות

מחלקת רשומות שמחה לבשר על שירות חדש: הגשת הודעות על פירוק חברות באמצעות טופס מקוון.


השימוש בטופס המקוון נועד לייעל את
תהליך פרסום ההודעות ולקצר את זמן הפרסום.


לצורך מילוי הטופס נדרש:

כרטיס חכם תקין
 

דפדפן Explorer גרסה 9 ומעלה
 

התקנת סרגל כלים של ממשל זמין.
 

למידע על שירות הטפסים הלאומי
 

                              למילוי הטופס