פניות ציבור

 
לשיפור השירות נפתחה תיבת דוא"ל לבירורים ושאלות בנושא פרסום ברשומות.
ניתן להעביר פניות לכתובת:  reshumot_p@justice.gov.il