הודעה למנויי רשומות

 
|27/12/2015 |

​בסוף חודש דצמבר 2015 הסתיימה ההתקשרות בין משרד המשפטים לבין הוצאת רונן וההפצה עוברת לידי משרד המשפטים.

​חשוב לציין שכל פרסומי הרשומות מתעדכנים באופן שוטף באתר האינטרנט ואנו ממליצים להשתמש באתר כתחליף לחוברת המודפסת.


בימים הקרובים יישלח לכל מנויי 2015 משלוח של פרסומי רשומות של שנת 2015. כמו כן יישלח שובר תשלום לחידוש המינוי.

 

כדי לחדש את המינוי יש לשלוח את השובר המשולם או את הקבלה משרת התשלומים בסריקה, כולל ציון המדור ופרטי הכתובת, כולל איש קשר ומס' טלפון:


אנו שבים וממליצים להשתמש באתר כמקור לפרסומים.