הודעה למנויי רשומות

 
|13/08/2017 |

​ההפצה נשארת בידי משרד המשפטים עד להודעה חדשה.

במשלוח הקודם הופץ למנויים מכתב לעניין המעבר למפיץ חדש. לעת עתה ובשונה מהמכתב שנשלח, ההפצה נשארת בידי משרד המשפטים עד להודעה חדשה.