מדריך להכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס

 
מדריך זה שהוכן במחלקה לחקיקת משנה במשרד המשפטים, כולל קווים מנחים ודגשים לעניין הכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס והוא נועד לשמש כלי עזר לכתיבתם. ​

​יודגש כי אין במדריך כדי למצות את כל העקרונות והכללים להכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס וכי כל חוק עזר וצו עבירות קנס טעון בדיקה לגופו של עניין בידי משרד הפנים ומשרד המשפטים.