פרטי מפלגה

 
שם מפלגה:
יחד – בראשות אלי ישי
מספר מפלגה:
59-900102-1
טלפון:
03-7527707
תאור קצר:
 

  מטרות המפלגה:

 
1.    המפלגה רואה את חשיבות ערכיה המסורתיים והיהודיים של היהדות בישראל.
2.    המפלגה רואה את אהבת התורה, המדינה והארץ ערך מרכזי ועליון.
3.    המפלגה תנהג על פי אמות מידה חברתיות ותשאף לצדק וטוהר ערכי.
4.    המפלגה תפעל לאיחוד כל הזרמים בחברה הישראלית, לשם חיזוק הבטחון והרווחה של המדינה ולשם חיזוק ערכי היהדות.
5.    המפלגה תפעל לחיזוק הקשרים של העם היהודי בעולם עם מדינת ישראל.

כתובת:
רחוב ז'בוטינסקי 33, רמת גן 52511 אצל עו"ד חגי אדורם