פרטי מפלגה

 
שם מפלגה:
התנועה
מספר מפלגה:
59-900100-5
טלפון:
03-6333000
תאור קצר:

תאריך רישום:  ה' באלול תשע"ד, 31 באוגוסט 2014


מטרות המפלגה הן:

1. המפלגה הנה מפלגה הפועלת להגן ולשמור על ערכיה של מדינת ישראל, כמדינת הלאום של העם היהודי, כמדינה יהודית ודמוקרטית ,בצורה מאזנת ומשלבת בין ערכיה אלה .
2. המפלגה תפעל לקידום וחיזוק הסכמי השלום הקיימים עם שכנותיה.
3. המפלגה תפעל לקידום פתרון הסכסוך הישראלי- פלשתיני במתווה של שתי מדינות לשני עמים תוך שמירה על האינטרסים הלאומיים והביטחוניים של מדינת ישראל.
4. המפלגה תפעל לצמצום הפערים בחברה הישראלית תוך שינוי סדרי עדיפויות בתחומי החינוך, הרווחה, הכלכלה, הדיור וביטחון הפנים.
5. המפלגה תפעל למען חלוקה צודקת של הנטל בחברה הישראלית לרבות חתירה לעבר חברה שוויונית וצודקת יותר בנושאי דת, מדינה ומגדר.
6. המפלגה תגן על הזכויות האזרחיות לרבות חופש הפרט.

כתובת:
רחוב הארבעה 8, תל אביב 6473908