פרטי מפלגה

 
שם מפלגה:
ארץ ישראל שלנו
מספר מפלגה:
59-900086-6
טלפון:
050-8754674 03-6178305
תאור קצר:


מטרות המפלגה :

1.ארץ ישראל לגבולותיה המפורטים בתורה, שייכת לעם ישראל, אין אפשרות למסור אפילו שעל אחד ממנה לשלטון זר, בנוסף לזאת, מסירת חלקים מארץ ישראל לערבים, מעמידה בסכנה קיומית מיליוני יהודים.
 
2.לכן אין להצטרף או לתמוך בממשלה, המדברת עם אומות העולם על מסירת שטחים מארץ ישראל, וכ"ש על עקירת ישובים.
 
3.יש ליישב את כל חלקי הארץ, ולחתור למצב בו יוקמו מחדש גם הישובים שנעקרו בעבר.
 
4.תוקדש מלחמת חורמה בטרור, אין לשחרר מחבלים, ואין לסייע לאויב בשום דרך שהיא, כולל בכסף, חשמל, חומרי בניה וכדומה.
 
5.התורה הקדושה, ערכי המוסר והטהרה של היהדות, וחוקי המשפט העברי, יהיו הבסיס הערכי והמוסרי של העם היהודי היושב בציון, ערכים אלו ילמדו גם בכל בתי הספר היהודיים.
 
6.יתוקן חוק השבות באופן שיאמר בו, כי "יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר כהלכה".
 
7.הממשלה תעודד משפחות ברוכות ילדים, ותסייע להם בקצבאות חודשיות, כפי שהיה נהוג בעבר, כמו"כ תונהג מדיניות רווחה אמיתית כלפי כל סוגי הנזקקים והחלשים.
 
8.הסיוע של הממשלה למוסדות וליחידים, ינתן לכל שכבות הציבור הנאמנים לעם ולארץ, בלי הבדל עדה או מקום מוצא, כולל לבני המיעוטים.
 
9.משרדי הממשלה ישוו בחוק ברור וקבוע, את גובה השתתפותם בחינוך ותרבות תורניים, לזה הניתן לחינוך ותרבות מסוג אחר.​

כתובת:
אדמורי ויזניץ 7/6 ביתר עלית 90500