פרטי מפלגה

 
שם מפלגה:
ברית עולם
מספר מפלגה:
59-900072-6
טלפון:
04-6750311 506425686
תאור קצר:


מטרות המפלגה :

1.ללכת ביושר, באומץ ובראש מורם אל עבר העתיד.

2.לכבד את מקומו של האדם באשר הוא, ללא הבדל דת, גזע או מין

3ללמוד וללמד את הדומה בין בני האדם לשם יצירת מורשת ראויה עבור ילדינו.

4.לבנות ולבסס כלכלה מתקנת אשר מתקדמת באדם, בבריאותו, באושרו, בהשכלתו, בפרנסתו וברווחתו.

5.לממש העדפה מתקנת ושוויון הזדמנויות ממשי לנשים ולכל הקהילות הסובלות מאפליה.

6.לפתח אורח חיים כלכלי – תעשייתי,חקלאי,אורבאני וכפרי המקפיד על איכות הסביבה ופועל להשבחתה.

7.לעצב תפיסה שמקדשת את השלום, האחריות החברתית, העצמיות האישית והחופש של כל אחת ואחד מאיתנו.

8.ברית עולם מאמינה באנשים, אי לכך נעשה ככל שביכולתנו לפתח את ההון האנושי במדינת ישראל.

9.עשרת הדברות הם הבסיס המוסרי של תנועת ברית עולם.​

כתובת:
ת"ד 296 קיבוץ אפיקים מיקוד 1514800