עדכונים מקוונים בחברה

מהות השירות

ביצוע עדכונים והגשת דיווחים מקוונים באמצעות "אתר הפעולות החדש"  תוך הזדהות וחתימה באמצעות כרטיס חכם,
לפעולות הבאות: דו"ח שנתי, העברת מניות, הקצאת מניות, הגדלה/הפחתה של הון רשום, עידכון דירקטורים, שינוי כתובת.
 
  • זמן עדכון הדיווחים באופן מקוון, הנו מיידי, אלא אם הודע אחרת (כגון: כאשר נדרש צירוף מסמכים לבקשה) ואישור בדבר עדכון הדיווח/ביצוע הפעולה ניתן לאחר סיום העדכון.
 

המסמכים הדרושים והנחיות

​שירות זה נועד לאפשר גישה לפעילות מקוונת בחברה על ידי נושא משרה וכן ע"י מי שהוסמך מטעם החברה לפעול כאמור לפי סעיף 39 לחוק החברות.


לפרטים לגבי זהות הגורמים המוסמכים לדווח, וכן כיצד לעדכן אדם כמוסמך לדווח בשם החברה לפי סעיף 39  יש לעיין בהנחיות בנושא זה באתר.

 

לנוחיותכם - מדריך מורחב לביצוע עדכונים באופן מקוון.

 

לפני משלוח הבקשה אנא ודאו כי כל הנתונים מולאו באופן מדויק. במידה ונדרש צירוף מסמכים (כאשר מדובר בצירוף העתק תעודת התאגדות לתאגיד זר או בצירוף העתק דרכון/דו"חות כספיים) יש לוודא כי המסמכים צורפו והוגשו כנדרש.

 

לאחר עדכון הפעולה, יישלח אישור ביצוע הפעולה לכתובת הדוא"ל שצוינה במסך "פרטים ליצירת קשר" באתר המקוון


​ללא עלות.

זמן טיפול

  • ​זמן הטיפול בבקשות המוגשות מבלי שצורפו אליהן מסמכים לבדיקה הנו מיידי. העדכון מתבצע עם סיום הפעולה באתר המקוון.
  • זמן הטיפול בבקשות השונות שהועברו באמצעות האתר לבדיקה ביחידת רשם החברות הנו בהתאם לזמני הטיפול המוגדרים ברשם החברות.

הערות

  • ​במידה ונדרש צירוף מסמכים, יש לוודא כי צורפו המסמכים כשהם ברורים ומלאים.
  • לתשומת ליבכם, אין להעלות מסמכים נעולים או מוגנים בשלב צירוף המסמכים. העלאת מסמכים נעולים או מוגנים תגרום לדחיית הבקשה. סוגי הקבצים אותם ניתן להעלות באתר הם מסוג pdf, tiff, png, jpg. גודל הקובץ יכול להיות עד 20 מגה.
  • הכניסה לאתר הפעולות אפשרית עם דפדפן google chrome עדכני, או דפדפן internet explorer גרסה 9 ומעלה