בקשה מקוונת לרישום חברה

מהות השירות

הגשת בקשה לרישום חברה באופן מקוון באמצעות האתר המקוון החדש, תוך הזדהות וחתימה באמצעות כרטיס חכם.

 
 • השירות מיועד להגשת בקשה לרישום חברה פרטית, באמצעות עורך דין.
 • מי שאינו עורך דין, יכול להגיש בקשה לרישום חברה, אם הוא בעל המניות היחיד והדירקטור היחיד בה.
 

המסמכים הדרושים והנחיות

לתשומת ליבכם, אין להעלות מסמכים נעולים או מוגנים בשלב צירוף המסמכים. העלאת מסמכים נעולים או מוגנים תגרום לדחיית הבקשה.

 • לפני משלוח הבקשה אנא ודאו כי מונחים  לפניכם המסמכים הערוכים, חתומים ומאומתים במקור, הכשרים להגשה גם כתיק פיזי.
 • במידה והבקשה לרישום חברה תאושר – ישלחו, בשלב זה בשני מיילים נפרדים, תעודת ההתאגדות של החברה והתקנון החתום לכתובת הדוא"ל של מגיש בקשת רישום החברה דרך האתר המקוון.
  לתשומת הלב – בשלב זה תעודת ההתאגדות של החברה והתקנון החתום יועברו ככלל בשני מיילים נפרדים ביום הרישום, אך בפער זמן.
  אם סורבה בקשת רישום החברה והלקוח התבקש להעביר תקנון מתוקן, המייל ובו התקנון המאומת, לאחר אישור החברה, יועבר ביום למחרת.
 • במידה והבקשה לרישום חברה תסורב – נציג המחלקה המשפטית ברשם החברות יערוך שני ניסיונות התקשרות טלפוניים אל מגיש הבקשה, למספר שצוין על גבי הטופס. אם לא יווצר קשר טלפוני, תסורב הבקשה, והודעה על כך תישלח לדוא"ל שצוין בבקשה.

 

לנוחיותך,


יש לשלם את אגרת הרישום בתום תהליך הזנת הנתונים.

 

ניתן לשלם את אגרת השירות באחת משתי הדרכים הבאות: 

 

 1. תשלום המתבצע כחלק מהתהליך המקוון - התשלום יתבצע בשרת התשלומים, באמצעות כרטיס אשראי.
 2. תשלום קודם להגשת הבקשה המקוונת – יש לבצע תשלום בנפרד באמצעות שרת התשלומים בלבד, ולצרף את הקבלה כקובץ סרוק בשלב הדרישה לתשלום באתר המקוון. בדרך זו, ניתן לשלם במועד מוקדם יותר לתהליך הרישום המקוון.

 

 • בטרם ביצוע תשלום עבור רישום חברה באתר המקוון, יש לציין על גבי שובר התשלום את שם החברה המוצע/ שם הדירקטור/ בעל המניה / מגיש הבקשה (עו"ד מטעם החברה) בהתאם לפרטים שיופיעו על גבי המסמכים בבקשות הרישום. לתשומת ליבכם, לא יאושרו אסמכתאות שיבוצע על גביהם שינויים ידניים.

אמצעי תשלום

 

זמן טיפול

 • לתשומת ליבכם: זמן הטיפול בבקשת הרישום ייקבע לפי התאריך הרשום על גבי "טופס הבקשה".

 

הערות

 • הכניסה לאתר הפעולות אפשרית עם דפדפן google chrome עדכני, או דפדפן internet explorer גרסה 9 ומעלה.
 • לתשומת ליבכם, אין להעלות מסמכים נעולים או מוגנים בשלב צירוף המסמכים. העלאת מסמכים נעולים או מוגנים תגרום לדחיית הבקשה. סוגי הקבצים אותם ניתן להעלות באתר הם מסוג pdf, tiff, png, jpg. גודל הקובץ יכול להיות עד 20 מגה.
 • במידה והבקשה לרישום חברה סורבה, ואין ברצונכם להמשיך בהליך הרישום, באפשרותכם להגיש בקשה להחזר כספי בצירוף אישור התשלום. את הבקשה יש לשלוח לכתובת: Moked-Tagid@Justice.gov.il (אין לשלוח בקשות לרישום חברה לכתובת דוא"ל זו).