תשלומים ואגרות

 
​לנוחותכם, בדף זה תוכלו למצוא את פירוט אגרות השירות ביחידת רשם החברות, את האופנים בהם ניתן לשלם כל אגרה וקישור לתשלום מקוון (כאשר קיים).

  • במידה ובחרתם לשלם באמצעות אתר האינטרנט, בגמר ביצוע התשלום יש להדפיס את אישור התשלום ולצרפו למסמכים המועברים למשרדינו לשם קבלת השירות.
  • עבור תשלום מקוון יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.

 

חיפוש אגרות
תוצאות 8-1 מתוך 8 תוצאות
תוצאות 8-1 מתוך 8 תוצאות
האגרהיחידהתעריףאופן התשלום
רישום חברה (למעט חברה לתועלת הציבור)רשם החברות

2,606 ₪​

תשלום מקוון
אגרה שנתיתרשם החברות

1,484​ ש"ח​

תשלום מקוון
על פי הוראות חוק החברות, התשנ"ט- 1999- כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית בשיעור ובאופן שקבע שר המשפטים בתקנות. את האגרות ניתן לשלם בכל סניפי בנק הדואר, לחשבון רשם החברות, בשובר מיוחד שנשלח לכל חברה, לפי הכתובת הרשומה אצל רשם החברות והשותפויות.
 
מידע כללי לגבי תשלום האגרה השנתית עבור חברה:
 
אגרה שנתית לתשלום מחודש ינואר עד סוף חודש פברואר: 1,116 ש"ח
אגרה שנתית לתשלום מחודש מרץ עד סוף חודש דצמבר: 1,484 ש"ח
 
 
הפקת נסח חברה באינטרנטרשם החברות

10 ש"ח​

תשלום מקוון
קבלת העתק תעודת רישום חברה/ חל"צ משוחזרת (לחברה רשומה)רשם החברות

10 ש"ח​

תשלום מקוון
הפרשי אגרות רשם החברות

שיעורי  תעריפים​

תשלום מקוון
​לנוחיותך, אגרת השלמה נועדה  לתשלום הפרשים במידה ושולם סכום לא מתאים
עיון בתיק חברה סרוק במשרדי הרשםרשם החברות

47 ש"ח​

תשלום מקוון
הגשת הצעה למיזוג עבור כל חברה מתמזגת (למעט חברה לתועלת הציבור)רשם החברות

2,606 ₪​

תשלום מקוון
צילום או הדפסת דף עיון ואימותרשם החברות

2 ש"ח לעמוד​

תשלום מקוון
​​