זמני טיפול ברשם החברות

 
במסגרת שיפור השירות לציבור, ושקיפות בתהליכי העבודה ביחידת רשם החברות, אנו עושים כל מאמץ לסיים את הטיפול בבקשות המוגשות לנו בטווחי הזמנים שיפורטו להלן, כאשר הללו נמנים כימי עבודה.
יצויין כי במקרים מסוימים ייתכן והטיפול בבקשות יארך מעבר לכך.

זמני טיפול - אתר פעולות מקוונות

תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
סוג השירותממויין לפי סוג השירות בסדר יורדזמן טיפולממויין לפי זמן טיפול בסדר יורדהערותממויין לפי הערות בסדר יורד
דוח שנתי באופן מקוון

מיידי​

כאשר נדרש לבדיקה משרדית - 10 ימים
הגדלה/הפחתה של הון רשום באופן מקוון

מיידי​

כאשר נדרש לבדיקה משרדית - 10 ימים
העברת מניות באופן מקוון

מיידי​

כאשר נדרש לבדיקה משרדית - 10 ימים
הקצאת מניות באופן מקוון

מיידי​

כאשר נדרש לבדיקה משרדית - 10 ימים
שינוי הרכב דירקטוריון באופן מקוון

מיידי​

כאשר נדרש לבדיקה משרדית - 10 ימים
שינוי כתובת באופן מקוון

מיידי​

כאשר נדרש לבדיקה משרדית - 10 ימים

זמני טיפול רגילים

תוצאות 30-1 מתוך 30 תוצאות
סוג השירותממויין לפי סוג השירות בסדר יורדזמן טיפולממויין לפי זמן טיפול בסדר יורדהערותממויין לפי הערות בסדר יורד
אישור סטטוס
תוך כשעה מהגשת הבקשה באופן מקוון ​
קבלת האישור למייל באופן מקוון ומהיר.
איתור לפי ת.ז.
45
דוח שנתי
21
הגדלה / הפחתה של הון רשום
21
החייאת חברה
בהתאם להחלטת בית המשפט
העברת מניות
21
הקצאת מניות
21
חילוט מניות
30
מיזוג חברה
45

מינוי / הסרה של נושא משרה מוסמך לדווח​

7​

סילוק שיעבוד **
14
פירוק חברות- לכל שלב
45
פירוק שותפות
45
קבלת המסמכים המצויים בתיק החברה ברשם החברות
14 - לקבלה במשרד רשם החברות בירושלים /משלוח בדואר (לפי המבוקש)
קבלת תקליטור צרוב
קבלת המסמכים המצויים בתיק החברה ברשם החברות
תוך כשעה מהגשת הבקשה באופן מקוון
קבלת המסמכים מתיק החברה למייל באופן מקוון ומהיר
קבלת מסמכים מאומתים (תעודת התאגדות, תקנון)
14 - לקבלה במשרד רשם החברות בירושלים
קבלת מסמכים מאומתים בקבלת קהל / דואר
קבלת מסמכים מאומתים (תעודת התאגדות, תקנון)
תוך כשעה מהגשת הבקשה באופן מקוון
קבלת מסמכים מאומתים למייל באופן מקוון ומהיר

רישום חברה *​

4 ​

רישום חברה בדואר​

14​

רישום חברה זרה/חוץ
14
רישום שותפות
7
רישום שותפות זרה/חוץ
14
רישום שעבוד
14
שינוי הרכב דירקטוריון
21
שינוי הרכב הון מניות
45
שינוי כתובת
14
שינוי משפטי לשעבוד/ תיקון משפטי לשעבוד
14
שינוי פרטי שותפות
14
שינוי שם
14
שינוי תקנון/ שינוי תזכיר
45
 
  • בכל מקרה של חריגה מהזמנים המפורטים להלן, ניתן לפנות למוקד רשות התאגידים

    בטלפון:1-700-70-60-44 שלוחה 3, או במייל: Moked-Tagid@justice.gov.il

 
  • מידע לגבי מצב הטיפול בפניה שהועברה לפי מספר החברה ניתן לקבל באופן מקוון. 
 
* כל בקשה שהתקבלה באופן מקוון עד השעה 17:00 תיחשב כבקשה שהתקבלה באותו יום עבודה. במסגרת הזמנים - תינתן   
  עדיפות לטיפול בבקשות שהוגשו בהגשה מקוונת.
  בקשות שצורף להן אישור המעיד על תשלום בדואר (בהמחאה או במזומן), תטופלנה תוך 7 ימי עבודה, מהיום שלמחרת 
  הגשת הבקשה.      
 
** זמני הטיפול בבקשות לסילוקי שעבודים המוגשות באופן מרוכז עד 45 ימי עבודה ממועד קבלת המסמכים.