השבתת השירות המקוונים של רשם החברות בתאריך ה-15.5.17

 
|15/05/2017 |

​בשל עבודות תשתיות של ממשל זמין יושבתו השירותים המקוונים של רשם החברות/השותפויות בתאריך 15.5.17 החל מהשעה 14.00 למשך כשעתיים.

להלן פירוט השירותים המקוונים שיושבתו:

  • אתר פעולות מקוונות
  • הזמנת תיק חברה/שותפות לדוא"ל
  • הפקת נסח חברה/שותפות
  • מצב טיפול בפנייתכם לרשם
  • קבלת מידע בסיסי על חברה /שותפות