הרחבת השירות לגבי עדכון המוסמך לדווח גם לעורכי דין ממשרדו של עוה"ד מאמת החתימה על גבי הטופס

 
|23/01/2017 |

במסגרת שיפור השירות לציבור, הורחבה האפשרות לחתום אלקטרונית את ההודעה אודות שינויים ברשימת המוסמכים לדווח בשם החברה ולהגישה בדוא"ל גם באמצעות כרטיס חכם בבעלותו של עורך דין ממשרדו של עורך הדין שאימת את החתימה על גבי הטופס.

​כחלק משיפור השירות לציבור ולצורך הקלה בשימוש באפשרות לביצוע עדכון "מוסמך לדווח" בחברה, הוחלט לאפשר גם לעורך דין ממשרדו של עורך הדין מאמת החתימה להגיש ולחתום את ההודעה כאמור באמצעות כרטיס חכם שברשותו. עד לעדכון זה, התאפשרה הגשת ההודעה אודות המוסמך לדווח באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לתיבת דוא"ל ייעודית, כאשר על הקובץ היה להיחתם אלקטרונית ע"י עורך הדין שאימת את החתימה על גבי הטופס בלבד.
 
בהתאם לכך, ניתן להגיש את ההודעה גם באמצעות משלוח קובץ חתום אלקטרונית בדוא"ל באופן הבא:
 
 1. ההגשה תתבצע ע"י עורך דין אשר בבעלותו כרטיס חכם ותוכנת חתימה של "נט המשפט", ובאמצעות כרטיס זה.
 2. הגשת הקובץ תתבצע על ידי עורך הדין מאמת החתימה על גבי הטופס או עורך דין ממשרדו באמצעות משלוח לתיבת דואר אלקטרוני: havarot-m@justice.gov.il
 3. הקובץ יצורף לדואר האלקטרוני וייחתם בחתימה אלקטרונית, כאשר עורך הדין האמור יאשר בחתימתו כי הטופס שהוגש הוא העתק נאמן למקור של טופס ההודעה המקורי אשר נסרק וצורף, וכי המדובר במסמך נאמן למקור למסמך שנחתם בפניו או בפני עורך דין ממשרדו לאחר שזהות החותם אומתה על ידו או על ידי עורך דין ממשרדו.
 4. יש לשלוח את האישור בנוסח הבא בדוא"ל אליו צורף הקובץ:
  "הנני מאשר ומצהיר כדלקמן:
  כי אני מבקש להגיש הודעה בדבר המוסמכים לדווח בשם החברה לפי סעיף 39 לחוק החברות- לצורך כניסה לאתר המקוון.
  כי הטופס שהוגש הוא העתק נאמן למקור של טופס ההודעה המקורי, אשר נסרק וצורף על ידי.
  כי טופס ההודעה המקורי נחתם בפניי או בפני עו"ד ממשרדי, לאחר שזהות החותם אומתה על ידי או על ידי אותו עורך הדין."