הגשת הודעות על פירוק חברות במחלקת רשומות באופן מקוון

 
|04/05/2017 |

​מחלקת רשומות במשרד המשפטים מאפשרת הגשת הודעות על פירוק חברות באמצעות טופס מקוון.

  • ​הגשת ההודעות באופן מקוון נעשית באמצעות כרטיס חכם.
  • באמצעות השירות המקוון ניתן להגיש לפרסום הודעה על כינוס אסיפה סופית, הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק, הודעה על בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט, ועוד.
  • לפירוט אודות השירות המקוון ולגישה לטופס לחצו כאן.