הגשת רישום פעולות במשכון (למעט ירושלים)

 
|05/04/2017 |

החל מה-01.05.2017 ניתן יהיה להגיש לרישום פעולות במשכון לפי בחירת המגיש בכל מחוזות רשות התאגידים, למעט במחוז ירושלים.​

​אנו שמחים להודיע כי לנוחותכם, במסגרת שיפור השירות לציבור, החל מיום 01.05.2017 ניתן יהיה להגיש לרישום פעולות במשכון לפי בחירת המגיש בכל אחד מהמחוזות הבאים של רשות התאגידים: מחוז תל אביב, מחוז חיפה, מחוז באר שבע, מחוז צפון – נצרת עילית. ניתן יהיה להגיש לרישום פעולות במשכון במשרדי רשות התאגידים בירושלים רק אם מענו של החייב הוא במחוז ירושלים.​