סקר שביעות רצון מהשירותים המקוונים של רשם החברות

 
|24/08/2017 |

מזה כשנתיים ניתן להגיש דיווחים ועדכונים שוטפים לרשם החברות באופן מקוון ומיידי באתר פעולות מקוונות - תאגידים ONLINE באמצעות כרטיס חכם, ביניהם: הגשת דוח שנתי, שינוי מען, הקצאת והעברת מניות, מינוי דירקטורים, הגשת דיווח על צו עיקול על מניות והזמנת תיק חברה. לפניכם סקר מקוון שנועד לבדוק את שביעות רצונכם מהאתר המקוון
​​

שירותים מקוונים