קול קורא לציבור בעניין הרחבת דרכי ענישה לתאגידים

 
|15/12/2016 |

משרד המשפטים קורא לכם לקחת חלק בתהליך גיבוש רעיונות לקראת הצעת תיקון חקיקה בנושא דרכי ענישה לתאגיד

​ לקבלת הערות הציבור קישור לקול הקורא בעניין דרכי ענישה לתאגיד.