​פרסום להערות הציבור- תזכיר חוק השותפויות, התשע"ז-2016

 
|15/12/2016 |

​יחידת רשם החברות והשותפויות מזמינה אתכם להעביר את הערותיכם לגבי תזכיר חוק השותפויות, התשע"ז-2016.

​התזכיר נועד להחליף את פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 (להלן – הפקודה). מטרת התזכיר היא לענות על הצורך של שוק השותפויות הישראלי במודל חקיקה מודרני, יעיל ונוח.