הודעה בדבר מועד בחינת בקשות לרישום סימני מסחר

 
|03/10/2017 |

במהלך חודש אוקטובר 2017 צפויה מחלקת סימני מסחר לסיים לבחון בקשות לאומיות/בינלאומיות שהוגשו/הגיעו למחלקה בחודשים אוגוסט ותחילת ספטמבר 2016.