הודעה בדבר מועד בחינת בקשות לרישום סימני מסחר

 
|06/08/2018 |

​להלן מועדי בחינת בקשות לאומיות / בין-לאומיות לרישום סימני מסחר

​במהלך חודש אוגוסט 2018 צפויה מחלקת סימני מסחר לסיים לבחון בקשות לאומיות/בינלאומיות שהוגשו/הגיעו למחלקה במהלך סוף חודש נובמבר וחודש דצמבר 2017.