הודעה בדבר מועד בחינת בקשות לרישום סימני מסחר

 
|29/03/2018 |

​להלן מועדי בחינת בקשות לאומיות / בין-לאומיות לרישום סימני מסחר

​במהלך חודש אפריל 2018 צפויה מחלקת סימני מסחר לסיים לבחון בקשות לאומיות/בין-לאומיות שהוגשו/הגיעו למחלקה במהלך חודש יוני 2017.