הודעה בדבר מועד בחינת בקשות לרישום סימני מסחר

 
|02/01/2018 |

​להלן מועדי בחינת בקשות לאומיות / בין-לאומיות לרישום סימני מסחר

​במהלך חודש ינואר 2018 צפויה מחלקת סימני מסחר לסיים לבחון בקשות לאומיות/בין-לאומיות שהוגשו/הגיעו למחלקה בחודש ינואר ובמהלך חודש פברואר 2017.