הודעה בדבר מועד בחינת בקשות לרישום סימני מסחר

 
|31/07/2017 |

במהלך חודש אוגוסט 2017 צפויה מחלקת סימני מסחר לסיים לבחון בקשות לאומיות/בינלאומיות שהוגשו/הגיעו למחלקה בחודשי מאי ויוני 2016.