עדכון הוראות העבודה לבחינת בקשה לרישום סימן מסחר

 
|15/05/2017 |

עדכון הוראות העבודה מהדורה 16 לבחינת בקשה לרישום סימן מסחר.

לתשומת לבכם כי מהדורה חדשה של הוראות העבודה שלהלן ונספחיהן בעניין בחינת בקשה לרישום סימני מסחר (לאומית ובינלאומית), הועלו לאתר    האינטרנט של רשות הפטנטים, כדלקמן:
  • מהדורה 16 של הע' 30.3 - בחינת בקשה לאומית לרישום סימן מסחר;
  • מהדורה 16 של הע' 30.13 - בחינת בקשות בינלאומיות לרישום סימן מסחר;

תשומת הלב כי בעדכון זה נוסף סעיף המסביר כיצד יש לבחון סימן שהוא סרטון וידאו והבהרה כיצד יש לבחון סימנים הכוללים דגלי מדינות.