הודעה בדבר מועד בחינת בקשות לרישום סימני מסחר

 
|01/12/2017 |

​להלן מועדי בחינת בקשות לאומיות / בין-לאומיות לרישום סימני מסחר

​במהלך חודש דצמבר 2017 צפויה מחלקת סימני מסחר לסיים לבחון בקשות לאומיות/בין-לאומיות שהוגשו/הגיעו למחלקה בסוף חודש נובמבר ובמהלך חודש דצמבר 2016.