הודעה בדבר מועד בחינת בקשות לרישום סימני מסחר

 
|03/05/2018 |

​להלן מועדי בחינת בקשות לאומיות / בין-לאומיות לרישום סימני מסחר

​במהלך חודש מאי 2018 צפויה מחלקת סימני מסחר לסיים לבחון בקשות לאומיות/בינלאומיות שהוגשו/הגיעו למחלקה במהלך סוף חודש יולי וחודש אוגוסט 2017.