ישראל וארה"ב מתחילות בהפעלת הסדר חדש לשיתוף פעולה בענייני פטנטים

 
|01/10/2014 |

משרד הפטנטים וסימני המסחר של ארה"ב (USPTO) ורשות הפטנטים בישראל חתמו על הסכם לפיו רשות הפטנטים הישראלית תחל לפעול כרשות חיפוש ובחינה עבור בקשות פטנטים בינלאומיות שיוגשו למשרד הפטנטים האמריקאי. בהסכם זה, מאשר המשרד האמריקאי את איכות החיפוש המבוצע ברשות הפטנטים בישראל, ופותח אפשרות למבקשים האמריקאים לבחור ברשות הפטנטים כאחת מרשויות החיפוש הבינלאומיות המוסמכות לבצע חיפוש עבורם.

החל מה-1 באוקטובר, מבקש פטנט, המגיש בקשה פטנט למשרד הפטנטים האמריקאי, יכול לבחור ברשות הפטנטים בישראל כרשות החיפוש והבחינה הבינלאומית המוסמכת וזאת בכפוף לאמנה הבינלאומית לשיתוף פעולה בענייני פטנטים (ה-PCT). זוהי הפעם הראשונה בה ישראל מתחילה לפעול כרשות חיפוש ובחינה בינלאומית עבור מדינה זרה, לאחר הפיכתה לרשות כזו בשנת 2012.
רשות הפטנטים לא תפעל כרשות חיפוש בינלאומית במקרים הבאים: (1) במצב בו התקבלו למעלה מ-75 בקשות לבחינה ברבעון שנתי, ו (2) במצב בו הבקשות כוללות תביעה אחת או יותר בתחום של שיטות עסקיות לפי הגדרת סיווג G06Q של סיווג הפטנטים הבינלאומי. רשות הפטנטים תספק למבקשים עותקים של פרסומים שצוטטו בדוח החיפוש הבינלאומי על פי בקשתם ובתשלום.
בחירה ברשות הפטנטים בישראל כרשות חיפוש ובחינה בינלאומית תאפשר למבקשי הפטנטים להיעזר ביתרונות הפרוצדורליים שמספקת התוכנית לזירוז בחינת בקשות פטנטים (Patent Prosecution Highway, PPH) עליה חתומים רשות הפטנטים והמשרד האמריקאי. בהתאם לתכנית, דוח חיובי של רשות הפטנטים כרשות חיפוש ובחינה בינלאומית אודות עמידה בקריטריונים הנדרשים, יאפשרו למבקש הפטנט לזרז בקשה מקבילה בישראל או בארצות הברית.
כיום מבקשים אמריקאים יכולים לבחור בין מספר רשויות חיפוש ובחינה בינלאומיות, ביניהם ה-USPTO, ומשרדי הפטנטים האירופי, הדרום קוריאני, היפני, הרוסי והאוסטרלי. הוספת ישראל כחברה במועדון מכובד זה מעידה על האמון הרב של המשרד האמריקאי ביכולות רשות הפטנטים הישראלית.
אסא קלינג, ראש רשות הפטנטים: "זוהי אבן דרך משמעותית עבור רשות הפטנטים. אנו מצפים ליישום ההסדר ורואים אותו כעלייה משמעותית ברמת שיתוף הפעולה ארוך השנים בין שני המשרדים. אני סמוך ובטוח כי מבקשים אמריקאים יעריכו את הערך המוסף של אלטרנטיבה יעילה ואיכותית נוספת ליעוד בקשותPCT  ברשויות חיפוש ובחינה בינלאומית".
מישל ק. לי, סגנית לקניין רוחני תחת מזכירת המסחר וסגנית מנהל של ה-USPTO: "שיתוף הפעולה בין ה- USPTO ורשות הפטנטים יועיל למבקשים אמריקאים תחת אמנת ה-PCT  מאחר והוא יספר להם אפשרות נוספת לחיפוש ובחינה מקדימה במחיר תחרותי" .