הצטרפות ערב הסעודית לאמנת ה- PCT

 
|20/05/2013 |

​בעקבות הודעת WIPO מיום 15.5.2013 הרינו להודיעכם על הצטרפותה של ערב הסעודית לאמנת ה-PCT. מועד כניסת האמנה לתוקף הינו באוגוסט 2013.

שם המדינה באנגלית והקיצור על פי האמנה (בסוגריים) הם SA) Saudi Arabia)