קול קורא - תקנות העיצובים

 
|24/09/2017 |

​חוק העיצובים, התשע"ז-2017 פורסם ברשומות ביום 7.8.2017 ט"ו באב התשע"ז ועתיד להיכנס לתוקף בתום שנה מיום פרסומו. משרד המשפטים ורשות הפטנטים מזמינים את הציבור לקחת חלק בתהליך התקנת התקנות לחוק זה ולהעביר הערות והצעות בנושאים המפורטים בקול הקורא המצ"ב.

​אנו מזמינים אתכם לקחת חלק פעיל בקביעת אופן יישום החוק, על מנת שהליכי הרישום בישראל יהיו קלים וברורים.

 

את ההערות וההצעות ניתן לשלוח עד ליום ג' 31.10.2017 י"א בחשוון תשע"ח, באחת מהאפשרויות הבאות:

  1. מענה על סקר אינטרנטי
  2. שליחת התשובות בדואר אלקטרוני לכתובת

    adilee@justice.gov.il

  3. בדואר לכתובת: אגודת ספורט הפועל 1, ירושלים 9695101 לידי עו"ד עדי ליאב.