פרסום הדו"ח השנתי של רשות הפטנטים לשנת 2016

 
|04/05/2017 |

רשות הפטנטים שמחה להודיע על פרסום הדו"ח השנתי לשנת 2016​

​כמדי שנה, מציגה רשות הפטנטים סיכום שנתי המשקף את מצבו של הקניין הרוחני התעשייתי בישראל באמצעות ניתוח מידע ונתונים ביחס לתחומים הבאים: רישום פטנטים בישראל, בקשות בינלאומיות לרישום פטנטים (PCT), סימני מסחר ומדגמים (עיצובים). הדו"ח מציג את פועלה של הרשות בתחומים השונים, מדגיש מגמות ומספק השוואות בינלאומיות לגבי מעמדה של ישראל בעולם בתחומי הקניין הרוחני התעשייתי.

בדו"ח זה מרחיבה רשות הפטנטים את היקף הנתונים הכספיים באשר לפעילותה, הכוללים מידע מפורט אודות הוצאותיה והכנסותיה בשנה החולפת. כמו כן מוצגים לראשונה נתוני מגוון התעסוקה שברשות, הכולל פילוחים רבים אודות ההון האנושי אשר עומד מאחורי הנתונים המוצגים בדו"ח.

מעיון בדו"ח ניתן לראות כי במהלך השנה החולפת שמרה הרשות על מעמדה הבינלאומי ואף קידמה אותו באמצעות איכות עבודתה ושיתופי הפעולה הרבים אותם פיתחה ושימרה. כן, הושלם המהלך המשמעותי של מעבר לעבודה מקוונת מלאה בכלל מחלקות הרשות, מהלך הממקם את רשות הפטנטים הישראלית בין המשרדים המובילים בעולם - מעטים משרדי הפטנטים בהם ניתן לבצע את כל שלבי ההגשה וההתכתבות במהלך בחינה באופן מקוון.