השבתה באתרי ההגשה של רשות הפטנטים

 
|19/06/2017 |

​עקב עבודות תחזוקה, ביום חמישי, כ"ח סיוון, 22.6.17, החל מהשעה 19:00 ועד למחרת, יום שישי בשעות הבוקר, יושבתו כל אתרי ההגשה של רשות הפטנטים (סימני מסחר, פטנטים, מדגמים ו-PCT).

​הציבור מופנה אל תקנה 11ד לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 לעניין הגשות בעת תקלה אל מחלקת הפטנטים, לתקנה 6ג(ד) לתקנות סימני המסחר, 1940 לעניין הגשות בעת תקלה אל מחלקת סימני מסחר ולתקנה 17ד לתקנות המדגמים, 1925.

אנו מתנצלים על אי הנוחות שעלול להיגרם עקב השבתה זמנית זו.