בחינות לקבלת רישיון עורך פטנטים מועד נובמבר 2017

 
|12/09/2017 |

​​פורסמו פרטים אודות בחינות ההסמכה הקרובות לקבלת רישיון עורך פטנטים למועד נובמבר 2017.
לעיון אנא היכנסו לעמוד הבחינות ורישוי עורכי הפטנטים באתר הרשות.

​תשומת לב הנבחנים כי בהתאם לתקנה 126(א) לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 על טפסי ההרשמה להגיע למשרדי רשות הפטנטים לא יאוחר מחודש לפני מועד הבחינה.